กฟผ.เร่งสนับสนุนเตียงกระดาษ3,500เตียงให้รพ.สนาม

ผู้ชมทั้งหมด 674 

กฟผ. เตรียมให้การสนับสนุนเตียงกระดาษและเครื่องนอนอีกกว่า 3,500 เตียง ให้โรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย

นางสาวจิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดรอบใหม่ที่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้โรงพยาบาลประสบปัญหาขาดแคลนเตียงรักษาผู้ป่วยโควิด โรงพยาบาลสนามและเตียงชั่วคราว ซึ่งมีความสำคัญต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดกลุ่มที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อย กฟผ. ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนของการขาดแคลนเตียงชั่วคราว จึงได้เตรียมให้การสนับสนุนเตียงกระดาษและเครื่องนอน สำหรับโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย (Community Isolation) อีกกว่า 3,500 เตียง ซึ่งจะเปิดรับระดมทุนสนับสนุนจากน้ำใจคนไทยผ่านแพลตฟอร์มเทใจร่วมกับ กฟผ. ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2564

นอกจากนั้น กฟผ. ยังได้ร่วมกับบริษัท เอชเอสแอล คาร์ตอนส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นและกล่องกระดาษลูกฟูก สนับสนุนการจัดส่งเตียงกระดาษที่บริษัทผลิตขึ้นจากการร่วมใจบริจาคของประชาชน เพื่อกระจายการส่งมอบเตียงกระดาษไปยังโรงพยาบาลสนามที่ขาดแคลนได้โดยรวดเร็วที่สุด ซึ่งได้ร่วมสนับสนุนการจัดส่งเตียงกระดาษไปยังโรงพยาบาลสนามที่มีความต้องการทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

โดยปัจจุบันได้ส่งมอบเตียงกระดาษ จำนวน 1,030 เตียง ให้แก่โรงพยาบาลสนาม 31 แห่ง ใน 18 จังหวัด ได้แก่ จ.ลพบุรี จ.ยโสธร จ.อำนาจเจริญ จ.สกลนคร จ.กำแพงเพชร จ.แพร่ จ.สุพรรณบุรี จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี จ.กาญจนบุรี จ.นครราชสีมา จ.ราชบุรี จ.ลพบุรี จ.ปราจีนบุรี จ.กาฬสินธุ์ จ.นครพนม จ.มหาสารคาม และ จ.สิงห์บุรี เรียบร้อยแล้ว และจากนี้มีแผนสนับสนุนการส่งมอบเตียงกระดาษ จำนวน 370 เตียง ให้แก่โรงพยาบาลสนามใน 3 จังหวัด ได้แก่ จ.สุรินทร์ จ.นครสวรรค์ และ จ.นครศรีธรรมราช เพิ่มเติมอีก 8 แห่ง 

ทั้งนี้ กฟผ. มีศักยภาพด้านการขนส่งและมีทีมพนักงานจิตอาสาที่เข้มแข็ง โดยยินดีร่วมสนับสนุนการส่งมอบเตียงกระดาษไปยังโรงพยาบาลสนามที่ยังขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมส่งต่อการช่วยเหลือและความห่วงใยไปยังพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศจนกว่าสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 จะคลี่คลาย