กฟผ. เร่งส่งมอบหมวกPAPR-เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้รพ.พื้นที่ภาคอีสาน

ผู้ชมทั้งหมด 906 

ดร.จิราพร  ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ส่งมอบหมวกป้องกันเชื้อ PAPR และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมถึงน้ำดื่มน้ำใจ กฟผ. ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น โรงพยาบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย โดยมี ศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ พญ.ฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี และ นพ.วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เป็นผู้รับ เพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานและลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม –  1 สิงหาคม 2564