กฟผ.เล็งขยายสิทธิ์ “ล้างแอร์ฟรี” หลังคนแห่จองเต็มโควตา

ผู้ชมทั้งหมด 735 

ผู้ว่า กฟผ. เผย เตรียมพิจารณาขยายสิทธิ์ โครงการ “ล้างแอร์ช่วยชาติ Clean your air, Care your life” หลังเปิดให้ลงทะเบียนวันแรก คนแห่จองครบ 10,000 สิทธิ์ทั่วประเทศภายใน 4 ชั่วโมง

แคมเปญ “รวมพลังคนไทย ลดใช้พลังงานหาร 2” ผ่านโครงการ “ล้างแอร์ช่วยชาติ Clean your air, Care your life” ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ร่วมกับ  ให้บริการล้างแอร์ฟรีแก่คนไทยทั่วประเทศเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย โดยเริ่มเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ กฟผ. www.egat.co.th ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบ 10,000 สิทธิ์ทั่วประเทศ (สงวนสิทธิ์พนักงาน กฟผ. งดเข้าร่วมโครงการ) นั้น

การเปิดลงทะเบียนวันแรก 18 เมษายน 2565 พบว่า ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมลงทะเบียนครบสิทธิ์ 10,000 คน เพียงแค่ 4 ชั่วโมงแรกหลังเปิดรับลงทะเบียน

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า กฟผ.เตรียมพิจารณาภายใน 2 วันนี้ ว่าจะขยายสิทธิ์เพื่อให้ประชาชน ร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมหรือไม่ และจะขยายสิทธิ์เพิ่มขึ้นอีกเท่าใด หลังพบว่า โครงการนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และเป็นโครงการที่ช่วยชาติประหยัดพลังงาน ซึ่งขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงาน 

ทั้งนี้ การล้างแอร์ทุก 6 เดือน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างน้อยถึงร้อยละ 10 ทำให้แอร์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานในภาพรวมของประเทศได้ประมาณ 1.3 ล้านหน่วยต่อปี

สำหรับเงื่อนไขการลงทะเบียนจำกัดครัวเรือนละ 1 สิทธิ์ต่อการล้างแอร์ฟรี 1 เครื่อง ซึ่งต้องเป็นเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (Wall Type) ขนาดไม่เกิน 24,000 บีทียู และต้องอัพโหลดใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ เมื่อได้รับการยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วทางสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทยจะจัดสรรร้านค้าสมาชิกของสมาคมฯ ที่มีศักยภาพภายใต้มาตรฐาน SHOP NO.1 ดำเนินการล้างแอร์ให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ต่อไป ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 062 273 9396 หรือ 062 273 9335