กฟผ. โชว์นวัตกรรมไฟฟ้าไทย ในงาน EGAT Energy Forum 2021

ผู้ชมทั้งหมด 601 

กฟผ. เปิดเวที EGAT Energy Forum 2021 โชว์ศักยภาพด้านนวัตกรรมพลังงานไทย พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า “กุลิศ” ชี้ แผนพลังงานชาติพร้อมพาประเทศมุ่งสู่เทรนด์พลังงานสะอาด

วันนี้ (12 พ.ย. 2564) นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานและประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน สัมมนาและนิทรรศการเสมือนจริงรูปแบบออนไลน์ EGAT Energy Forum 2021 ภายใต้แนวคิด Synergetic Alliance ประสานพลังพันธมิตรด้วยนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล โดยมีนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และผู้บริหาร กฟผ. พร้อมบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ (IPP) และขนาดเล็ก (SPP) ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเครือข่ายในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ร่วมงานในรูปแบบออนไลน์ หรือ Live Virtual Experience

นายกุลิศ สมบัติศิริ กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการเปลี่ยนผ่านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน” ว่า โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลสู่พลังงานสะอาด กระทรวงพลังงานได้ร่างกรอบแผนพลังงานชาติ National Energy Plan 2022 โดยมีเป้าหมายสนับสนุนให้ประเทศไทยมุ่งสู่พลังงานสะอาดและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ. 2608 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ประกาศว่าประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำภายในปี พ.ศ. 2593 ซึ่งจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพมาสนับสนุน สำหรับกระทรวงพลังงานจะมีการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น ปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานภาคขนส่งให้เป็นพลังงานสีเขียวผ่านการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า อนุรักษ์พลังงานการประหยัดพลังงานในอาคารต่าง ๆ ปรับโครงสร้างกิจการพลังงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานผ่านการกระจายศูนย์การผลิตไฟฟ้าที่มาจากพลังงานสะอาดทั่วทั้งประเทศ

“การจัดงาน EGAT Energy Forum 2021 ในครั้งนี้จึงเป็นนิมิตหมายอันดีที่หน่วยงานด้านพลังงานได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ จากความร่วมมือด้านการลงทุนและการผลิตไฟฟ้า เผชิญความท้าทายในยุคของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน เพื่อนำนวัตกรรมมาผลิตพลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น”

สำหรับงานสัมมนาวิชาการ EGAT Energy Forum ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Synergetic Alliance ประสานพลังพันธมิตรด้วยนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล ซึ่งมีความหมายว่า การจะเติบโตในอนาคตได้นั้น ไม่สามารถเติบโตได้ด้วยตัวคนเดียว จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันกับพันธมิตร เพื่อช่วยกันผลักดันและพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าให้ก้าวไกลต่อไปในอนาคต ภายในงานยังมีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อที่กำลังเป็นที่สนใจของแวดวงพลังงานจากผู้เชี่ยวชาญ อาทิ ระบบวิเคราะห์และสั่งการระบบไฟฟ้าข้ามประเทศแบบอัตโนมัติผ่านระบบเครือข่าย 4G และนวัตกรรม IoT, The Future of Hydrogen, Road to Net Zero and Smart Solutions

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเสมือนซึ่งสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ http://www.egatenergyforum2021.com ตั้งแต่วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2564) เป็นต้นไป