กฟผ.-EGCO-RATCH หนุนสภากาชาดไทย สมทบเงินสำรองฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า 3 ล้านบาท

ผู้ชมทั้งหมด 701 

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นางสาวนพวรรณ กาญจนะวรรณ รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วย นายสมเกียรติ สุทธิวานิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO)  และนางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (RATCH) ร่วมมอบเงินสมทบเงินทุนสำรองฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวนกว่า 3 ล้านบาท ให้กับสภากาชาดไทยเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ อาทิ การจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค ยา เวชภัณฑ์ สิ่งของบรรเทาทุกข์ในช่วงวิกฤตเร่งด่วน และการช่วยเหลือในระยะฟื้นฟู โดยมีนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้บริหารสภากาชาดไทยรับมอบ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ สภากาชาดไทย #กฟผ. เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต