กฟผ. – Haupcar เปิดสถานีชาร์จ EleX by EGAT x HAUP ฟิวเจอร์พาร์ค

ผู้ชมทั้งหมด 685 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 บริษัทรังสิตพลาซ่า จำกัด โดยนางณัฐรินทร์  พยุงวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ และนายอดิศักดิ์ บางโม ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการตลาด พร้อมด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยนายวฤต รัตนชื่น ผู้ช่วยผู้ว่าการ Project Management Office และบริษัท ฮ้อปคาร์ โดยนายกฤษฏิ์ วิชัยวัฒนาพาณิชย์ ประธานกรรมการผู้จัดการ ร่วมงานเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT x HAUP ที่ลานจอดรถ Short Stay ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่เดินทางเข้า-ออกกรุงเทพฯ ผู้มาใช้บริการศูนย์การค้าฯ และผู้ใช้บริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าของ HAUP

สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT x HAUP ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เป็นสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ประกอบด้วยเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบ Normal Charger ขนาด 22 kW จำนวน 3 เครื่อง โดยเป็นช่องจอดที่ให้บริการแก่บุคคลทั่วไปจำนวน 2 ช่องจอด และให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าของ HAUP 1 ช่องจอด สามารถรองรับการอัดประจุไฟฟ้าได้รวม 3 คัน เปิดให้บริการประชาชนและผู้ใช้บริการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ โดยสามารถจอง ชาร์จ จ่าย ได้ง่าย ๆ ผ่านApplication “EleXA” และสามารถเช่ารถยนต์ไฟฟ้าที่มีจุดให้บริการมากกว่า 500 แห่งในประเทศไทย ผ่าน Application “HAUP”

ทั้งนี้ ในปี 2564 นี้ กฟผ. ได้วางแผนติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าในนาม EleX by EGAT สำหรับเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ประมาณ 43 สถานี ซึ่งเป็นสถานีที่เป็นความร่วมมือระหว่าง EGAT x HAUP จำนวน 3 สถานี และมีสถานีที่ร่วมกับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค บริเวณอาคารจอดรถชั้น G อีกจำนวน 4 ช่องจอด โดยคาดว่าจะมีการเปิดใช้งานครบทุกแห่งภายในช่วงปลายปีนี้