กฟผ. MEA และ PEA ขอความร่วมมือ “งดปล่อยโคมลอย” ช่วงเทศกาลลอยกระทง

ผู้ชมทั้งหมด 894 

กฟผ. MEA และ PEA ขอความร่วมมืองดปล่อยโคมลอยบริเวณใกล้แนวเสาไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้าแรงสูง และสถานีไฟฟ้าแรงสูง ในช่วงเทศกาลลอยกระทง เพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อันเกิดจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง

นายกิตติ เพ็ชรสันทัด รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลลอยกระทง มักมีการจุดหรือปล่อยโคมลอย ซึ่งเป็นประเพณีนิยมและความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น แต่หากมีการจุดหรือปล่อยโคมลอยในบริเวณใกล้เสาไฟฟ้า แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง หรือสถานีไฟฟ้าแรงสูง ย่อมมีโอกาสที่โคมลอยจะลอยไปติดหรือตกลงมายังอุปกรณ์ของระบบส่งไฟฟ้า ทำให้การส่งจ่ายไฟฟ้าขัดข้อง เกิดไฟฟ้าตกหรือดับเป็นวงกว้างได้ทันที ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับความเดือดร้อน “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (MEA) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในฐานะหน่วยงานผู้ร่วมดูแลและรับผิดชอบระบบส่งจ่ายไฟฟ้าของประเทศ จึงขอความร่วมมือไม่จุดหรือปล่อยโคมลอย

รวมถึง บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมไฟ โคมควัน หรือดอกไม้เพลิง ใกล้เสาไฟฟ้า แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และสถานีไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศ เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย หรือพบเหตุเกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้าแรงสูง หรือสถานีไฟฟ้าแรงสูง โปรดแจ้งได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. โทร. 1416, MEA Call Center โทร. 1130 และ PEA Call Center โทร. 1129 ตลอด 24 ชั่วโมง”