กฟภ. ซ่อมบำรุงรักษาสายเคเบิลใต้น้ำเกาะสมุย-เกาะพะงัน

ผู้ชมทั้งหมด 690 

จากกรณีที่สายเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 kV วงจรขนอม-เกาะสมุย 2 (วงจรที่ 3) ชำรุดเสียหายเมื่อเดือนมีนาคม 2564 ทำให้โรงไฟฟ้าขนอมไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังพื้นที่อำเภอเกาะสมุย และอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้นั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) พร้อมด้วยทีมนักประดาน้ำ PEA ดำลงไปสำรวจหาจุดที่คาดว่าสายเคเบิลชำรุด โดยใช้เครื่องตรวจจับโลหะในการสำรวจ พบจุดสายเคเบิลชำรุด ฝังอยู่ใต้ดินโคลนใต้ท้องทะเลประมาณ 3-4 เมตร บริเวณอ่าวหน้าทอน ห่างจากเกาะสมุย ประมาณ 4.6 กิโลเมตร โดยนำขึ้นมาตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาสายเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 kV แล้วนำกลับไปวางใต้ทะเล เพื่อให้การจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย และอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ตามปกติ และเพิ่มความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้ารองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้ไฟฟ้าในอนาคต