กฟภ.ปรับลดอัตราค่าบริการรายเดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ม.ค. 66 เป็นต้นไป

ผู้ชมทั้งหมด 760 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ปรับลดอัตราค่าบริการรายเดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน มกราคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เห็นชอบให้ปรับลดอัตราค่าบริการรายเดือน สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า 3 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทบ้านอยู่อาศัย แบ่งเป็น 2 อัตรา คือ อัตราปกติ ใช้พลังงานไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน และอัตรา TOU ในระดับแรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์ อัตราค่าบริการรายเดือน เดิม 38.22 บาทต่อเดือน ปรับลดเป็น 24.62 บาทต่อเดือน

ประเภทขนาดเล็ก แบ่งเป็น 2 อัตรา คือ อัตราปกติ แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์ และอัตรา TOU แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์ อัตราค่าบริการรายเดือน เดิม 46.16 บาทต่อเดือน ปรับลดเป็น 33.29 บาทต่อเดือน

ประเภทสูบน้ำเพื่อการเกษตร อัตรา TOU ทุกระดับแรงดัน เดิม 228.17 บาทต่อเดือน ปรับลดเป็น 204.07 บาทต่อเดือน