กรมการขนส่งทางบกจัดกิจกรรมสุขใดไม่สุขเท่า มอบความสุข Happiness Delight

ผู้ชมทั้งหมด 1,652 

กรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกการขับขี่อย่างปลอดภัย “สุขใดไม่สุขเท่า มอบความสุข Happiness Delight” สร้างการมีส่วนร่วมสำหรับผู้ประมูลทะเบียนรถเลขสวยในกิจกรรมรณรงค์เพื่อการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563  ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สุขใดไม่สุขเท่า มอบความสุข Happiness Delight ” เชิญผู้ครอบครองทะเบียนรถเลขสวยและประชาชนที่สนใจในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน จำนวน 120 คันร่วมกิจกรรม เส้นทางกรุงเทพฯ – เขาใหญ่ เยี่ยมชมผลงานและกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อาทิ กิจกรรมมอบหมวกกันน็อคให้แก่นักเรียนในจังหวัดสระบุรีที่มีการใช้รถจักรยานยนต์ มอบของที่ระลึกให้แก่สมาคมผู้พิการจังหวัดสระบุรี ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่ารายได้ที่ได้จากการประมูลก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างมากมาย รวมถึงเป็นการสร้างการรับรู้ เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย ซึ่งนอกจากจะได้ครอบครองทะเบียนรถเลขสวยตามที่ต้องการแล้ว ยังได้มีส่วนร่วมสร้างกุศลช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนด้วย

นายยงยุทธ กล่าวว่า  ที่ผ่านมากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก ได้นำรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวย ไปใช้ในกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน เช่น โครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่” เป็นโครงการเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนและพัฒนาศักยภาพในการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ

โดยมีการอบรมและทดสอบภาคปฏิบัติ หากผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดจึงจะได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ โครงการยกระดับมาตรฐานด้านวิศวกรรมยานยนต์เพื่อความปลอดภัย เช่น ศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถ (VICC) และศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ซึ่งตั้งอยู่ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ การจัดหาเครื่องมือตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจ เพื่อตรวจความพร้อมของตัวรถและพนักงานขับรถก่อนออกเดินทาง และกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเช็กรถโดยสารสาธารณะทุกคันก่อนออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร และตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

นอกจากนี้ผู้ร่วมกิจกรรมยังได้สัมผัสบรรยากาศสุดพิเศษแบบใกล้ชิดกับดารานักแสดง อาทิ “ซ่าร่า” นลินโฮเลอร์ “แบม” ปีติภัทร คูตระกูล “ว่าน” ธนกฤต พานิชวิทย์ มาร่วมเชิญชวนให้ประชาชนทำความดี เสียสละ แบ่งปัน เพื่อสังคมโดยการเข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยรายได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนด้วย