กรมการขนส่งทางบก โชว์ยอดการชำระภาษีรถยนต์ปีงบ 67 กว่า 6,000 ล้านบาท

ผู้ชมทั้งหมด 172 

กรมการขนส่งทางบก โชว์ยอดการชำระภาษีรถยนต์ปีงบ 67 กว่า 6,000 ล้านบาท แนะรถยนต์อายุการใช้งานเกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์อายุการใช้งานเกิน 5 ปี สามารถนำรถเข้าตรวจสภาพก่อนชำระภาษีออนไลน์ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบก มีช่องทางในการให้บริการประชาชนสำหรับการชำระภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์หลายช่องทาง โดยมีช่องทางการชำระภาษีออนไลน์ ซึ่งได้รับความนิยมจากประชาชนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่องทางที่มีความสะดวก และไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่ง อยู่ที่ไหนก็สามารถชำระภาษีได้

สำหรับยอดผู้ชำระภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างเดือน ต.ค. 66 – พ.ค. 67 กรมการขนส่งทางบกสามารถจัดเก็บภาษีรถในส่วนกลาง (สำนักงานขนส่งกรุงเทพพื้นที่ 1 – 5) ได้จำนวนทั้งสิ้น 4,451,342 คัน รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 6,012,370,467.73 บาท โดยแบ่งออกเป็นผู้ใช้บริการชำระภาษีรถออนไลน์บนแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax จำนวน 83,797 คัน เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th จำนวน 598,650 คัน เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำนวน 107,450 คัน และผ่านโทรศัพท์มือถือ (True move) 7,570 คัน

ส่วนการใช้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ณ สำนักงานขนส่งพื้นที่ 1 – 5 มีผู้ใช้บริการจำนวน 3,061,951 คัน การใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) จำนวน 516,259 คัน Shop Thru for Tax จำนวน 4,784 คัน ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 4,240 คัน ชำระผ่านศูนย์บริการร่วมคมนาคม 48,284 คัน ตู้ Kiosk จำนวน 18,355 คัน และผ่านธนาคารจำนวน 1 คันสำหรับผู้ที่ชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax เรียบร้อยแล้วสามารถเลือกให้จัดส่งเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ซึ่งจะได้รับภายใน 5 วันทำการนับจากวันชำระเงิน หรือเลือกพิมพ์เครื่องหมายการเสียภาษีด้วยตนเองที่ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) ภายในสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 ก็ได้และในระหว่างที่รอรับเอกสาร ระบบจะแสดงหลักฐานการชำระภาษีรถประจำปีชั่วคราว เพื่อให้เจ้าของรถสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการชำระภาษีจนกว่าจะได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีจากกรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ต้องการชำระภาษีรถประจำปีสามารถชำระล่วงหน้าได้ก่อนครบอายุภาษี  90 วัน ทั้งนี้ รถยนต์อายุการใช้งานเกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์อายุการใช้งานเกิน 5 ปี รวมถึงรถที่ค้างชำระภาษีเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี สามารถนำรถเข้าตรวจสภาพ ณ สถานตรวจสภาพรถเอกชนก่อนชำระภาษีล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับการชำระภาษีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์สามารถโทรสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง