กรมการขนส่งทางราง เผยวันหยุดยาวประชาชนเดินทางด้วยระบบราง 3 วัน 2.8 ล้านคน-เที่ยว

ผู้ชมทั้งหมด 17,198 

กรมการขนส่งทางราง เผยประชาชนเดินทางด้วยระบบรางช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันฉัตรมงคลปีนี้สะสม 3 วัน รวมประมาณ 2.8 ล้านคน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 1.20 ไม่มีเหตุอันตรายต่อการเดินรถไฟและไม่มีรถไฟฟ้าขัดข้อง

ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์  อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันฉัตรมงคล พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา 3 วันคือ วันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2566 มีประชาชนใช้บริการระบบรางรวม  2,819,057 คน-เที่ยว สูงกว่าประมาณการ 33,505 คน-เที่ยว หรือสูงกว่าประมาณการร้อยละ 1.20 (ประมาณการ 3 วัน  2,785,552 คน-เที่ยว แบ่งเป็นรถไฟ 207,541 คน-เที่ยวและรถไฟฟ้า 2,578,011 คน-เที่ยว)

ประกอบด้วย รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม 185,472 คน-เที่ยว แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 81,028 คน-เที่ยว และผู้โดยสารเชิงสังคม 104,444 คน-เที่ยว โดยมีผู้โดยสารขาออกสะสม  93,883 คน-เที่ยว และขาเข้า 91,589 คน-เที่ยว ซึ่งพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 71,525 คน-เที่ยว (ขาออก  36,190 คน-เที่ยว และขาเข้า 35,335 คน-เที่ยว) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ 46,003 คน-เที่ยว (ขาออก 22,831 คน-เที่ยว และขาเข้า 23,172 คน-เที่ยว) สายเหนือ 32,037 คน-เที่ยว (ขาออก 16,540 คน-เที่ยว ขาเข้า 15,497 คน-เที่ยว) สายตะวันออก 23,332 คน-เที่ยว (ขาออก 11,794 คน-เที่ยว ขาเข้า 11,538 คน-เที่ยว)

สายมหาชัย/แม่กลอง 12,575 คน-เที่ยว (ขาออก 6,528 คน-เที่ยว ขาเข้า 6,047 คน-เที่ยว) และระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รวมรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) สะสม 3 วัน มีผู้ใช้บริการแล้ว 2,633,585 คน-เที่ยว ประกอบด้วย Airport Rail Link  143,451 คน-เที่ยว สายสีแดง 40,414 คน-เที่ยว สายฉลองรัชธรรม(สีม่วง) 80,477 คน-เที่ยว สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 728,002 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 1,641,241 คน-เที่ยว

ทั้งนี้ พบว่า เมื่อวาน (วันที่ 6 พฤษภาคม 2566) ซึ่งเป็นวันที่สามของวันหยุดต่อเนื่องในช่วงวันฉัตรมงคล 2566 ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2566 มีประชาชนใช้บริการระบบราง รวมทั้งสิ้นจำนวน 916,830 คน-เที่ยว (ไม่รวมผู้โดยสารรถไฟทางไกลต่อสายสีแดงฟรี 22 คน) ต่ำกว่าประมาณการ 14,150 คน-เที่ยว หรือต่ำกว่า ประมาณการร้อยละ 1.52 (ประมาณการ 930,980 คน-เที่ยว) แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 62,599 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง (รวมสายสีแดง) จำนวน 854,231 คน-เที่ยว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.รถไฟระหว่างเมืองของ รฟท. ให้บริการรวม 224 ขบวน มีผู้ใช้บริการจำนวน 62,599 คน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการ 6,613 คน-เที่ยว หรือต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 9.55 (ประมาณการ 69,212 คน-เที่ยว) แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 28,205 คน-เที่ยว และเชิงสังคม 34,394 คน-เที่ยว โดยมีผู้โดยสารขาออกจำนวน 31,011 คน-เที่ยว และผู้โดยสารขาเข้า 31,588 คน-เที่ยว

โดยพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 24,770 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 12,409 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 12,361 คน-เที่ยว) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ใช้บริการ 15,631 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 7,475 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 8,156 คน-เที่ยว)  สายเหนือ 10,833 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 5,428 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 5,405 คน-เที่ยว) สายตะวันออก 7,403 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 3,632 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 3,771 คน-เที่ยว) และสายแม่กลองและมหาชัย 3,962 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 2,067 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 1,895 คน-เที่ยว)

2. ระบบรถไฟฟ้า ให้บริการเดินรถไฟฟ้ารวม 2,148 เที่ยว มีผู้ใช้บริการรวมจำนวน 854,231 คน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการ 7,537 คน-เที่ยว หรือต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 0.87 (ประมาณการ 861,768 คน-เที่ยว) ประกอบด้วย รถไฟฟ้า Airport Rail Link ให้บริการ 174 เที่ยว จำนวน 45,916 คน-เที่ยว  รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ให้บริการ 230 เที่ยว จำนวน 12,823 คน-เที่ยว (ไม่รวมผู้โดยสารรถไฟทางไกลต่อสายสีแดงฟรี 22 คน) รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) 216 เที่ยว จำนวน 25,371 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 294 เที่ยว จำนวน 240,499 คน-เที่ยว  และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) ให้บริการรวม 1,234  เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 529,622  คน- เที่ยว (สายสีเขียว 522,279 คน-เที่ยว และสายสีทอง 7,343 คน-เที่ยว)

สำหรับด้านความปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุรถไฟของ รฟท. และไม่มีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้องแต่อย่างใด ทั้งนี้กรมการขนส่งทางรางประสานผู้ให้บริการระบบราง พิจารณาดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยฯ รฟท.ประสานจนท.ประจำ 10 จุดตัดทางผ่านเสมอระดับที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อป้องกัน อุบัติเหตุมีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการเดินรถไฟ 3 วัน รวม 733 คน ไม่พบผู้ปฏิบัติงานที่มีระดับแอลกฮอล์ รวมทั้งประสานสุนัข k-9 มาช่วยดูแลในพื้นที่ระบบรางมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันฉัตรมงคล 2566 นี้