กรมทางหลวงขยายถนนสาย อ.ปลวกแดง – อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี  4 ช่องจราจร

ผู้ชมทั้งหมด 246 

กรมทางหลวงขยาย ทล.3245 สาย อ.ปลวกแดง – อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 4 ช่องจราจรแล้วเสร็จ สนับสนุนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 3245 สาย อ.ปลวกแดง – อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ระหว่าง กม.22+142 – กม.34+000 จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ ระยะทาง 11.85 กิโลเมตร ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาระบบทางหลวงเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

ทางหลวงหมายเลข 3245 สาย อ.ปลวกแดง – อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ระหว่าง กม.22+142 – กม.34+000 ระยะทางประมาณ 11.85 กิโลเมตร มีปริมาณจราจรค่อนข้างสูง และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว  ในอนาคตเมื่อมีการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก  เพื่อรองรับนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของรัฐบาล ก็จะส่งผลให้การคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยวขยายตัวเพิ่มขึ้น กรมทางหลวงจึงได้บูรณะและขยายสายทางดังกล่าวให้เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจรตลอดเส้นทาง โดยมีลักษณะผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจรกว้างช่องจราจรกว้าง ช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 0.5 เมตร รวมความกว้าง 10 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบยก (Raised Median) รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง ในวงเงินงบประมาณ 546 ล้านบาท

โครงการฯ ดังกล่าวช่วยให้การจราจรมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มสูงขึ้น และเป็นการลดต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่งเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ทำให้เกิดการพัฒนาขึ้นบริเวณพื้นที่สองข้างทางหลวง ตามนโยบาย“คมนาคม เพื่อความอุดมสุขของประชาชน” ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง โดยประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางหรือแจ้งเหตุต่าง ๆ ได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)