กรมทางหลวงชนบท เร่งก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำมูล มูลค่า 125.1 ล้านบาท

ผู้ชมทั้งหมด 1,172 

กรมทางหลวงชนบท เริ่มเข้าพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำมูล เชื่อม จ.บุรีรัมย์ – จ.สุรินทร์ ร่นระยะทางกว่า 27 กิโลเมตร มูลค่ารวม 125.1 ล้านบาท ยกระดับการคมนาคมขนส่ง ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คาดแล้วเสร็จปี 2567

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เริ่มเข้าพื้นที่ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำมูล ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ส่งเสริมการคมนาคมขนส่ง เชื่อมโยงระหว่าง อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านได้อย่างทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย สนับสนุนการสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ประชาชนบ้านโนนค้อได้ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำมูล อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างบ้านโนนค้อ ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ กับบ้านเบ็ง ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ เนื่องจากปัจจุบันประชาชนในพื้นที่ต้องใช้สะพานที่อยู่ห่างออกไป ซึ่งรวมระยะทางที่ต้องเดินทางอ้อมเป็นระยะทางมากถึง 27.7 กิโลเมตร ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำมูล ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยก่อสร้างเป็นสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร จำนวน 2 แห่ง คือ สะพานข้ามลำน้ำมูล ความยาว 160 เมตร และสะพานข้ามกุดครุน้อย ความยาว 80 เมตร พร้อมทั้งก่อสร้างถนนต่อเชื่อมเป็นผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความกว้าง 6 เมตร ความยาวรวมประมาณ 6.5 กิโลเมตร

ตลอดจนงานติดตั้งเครื่องหมายจราจร สิ่งความอำนวยความปลอดภัยตามแนวสายทางเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ปัจจุบัน ทช.ได้เริ่มเข้าพื้นที่โครงการก่อสร้างไปแล้วตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ประมาณเดือนมีนาคม 2567 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 125.1 ล้านบาท