กรมทางหลวงชวนรับลมหนาว ขับรถชมความสวยงาม ทล.118 สายเชียงใหม่ – เชียงราย

ผู้ชมทั้งหมด 18,174 

กรมทางหลวง ชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวเย็นที่ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการเตรียมความพร้อมทางหลวงหมายเลข 118 สำหรับเส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศตามนโยบาย “คมนาคม เพื่อความอุดมสุขของประชาชน” ของ นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นประตูและเป็นศูนย์กลางการเดินทางของภูมิภาค ส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความมั่นคงของประเทศ

ในทุกปี เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวจะเป็นช่วงที่บริเวณภาคเหนือโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีอากาศหนาวเย็น มีต้นไม้เมืองหนาวเริ่มออกดอกเบ่งบานเรียงรายประดับสองข้างทาง ทำให้มีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จึงได้เปิดให้บริการจุดพักรถและจุดกางเต็นท์ฟรีภายในหมวดทางหลวงดอยสะเก็ด บนทางหลวงหมายเลข 118 หรือ ถนนสายเชียงใหม่ – เชียงราย บริเวณ กม.20+200 ด้านขวาทาง พร้อมให้บริการแนะนำเส้นทางแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งคอยดูแลเส้นทางให้พร้อมใช้งาน มีการติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำต่าง ๆ เพื่ออำนวยความปลอดภัย และปรับปรุง ภูมิทัศน์สองข้างทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

สำหรับการเดินทางไปดอยสะเก็ดจากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 118 มุ่งหน้าไปทางตำบลเชิงดอยอีกประมาณ 35 กิโลเมตร จะถึงแหล่งท่องเที่ยวมากมายในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด  ปัจจุบันกรมทางหลวง ได้ดำเนินการขยายเส้นทางจากขนาด 2 ช่องจราจร เป็นขนาด 4 ช่องจราจรแล้วเสร็จเมื่อปี 2564 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่

ส่วนทางหลวงหมายเลข 118 หรือ ถนนสายเชียงใหม่ – เชียงราย เป็นทางหลวงที่มีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ สามารถเชื่อมโยงไปสู่แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ อาทิเช่น น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด, ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้, อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้, บ้านแม่กำปอง และแหล่งท่องเที่ยวของเอกชนต่าง ๆ มากมายตลอดเส้นทาง รวมทั้งเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงไปสู่จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง และจังหวัดพะเยาได้อีกเส้นทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางโปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง และใส่ใจสิ่งแวดล้อม หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)