กรมทางหลวง ขยายถนนสายบางคล้า – พนมสารคาม – ฉะเชิงเทรา รองรับEEC

ผู้ชมทั้งหมด 530 

กรมทางหลวง ขยาย สาย อ.บางคล้า – อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ตอน 1 แล้วเสร็จ 8 เลน รองรับโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 304  สาย ฉะเชิงเทรา – ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า – อ.พนมสารคาม ตอน 1 แล้วเสร็จ จากทั้งหมด 3 ตอน คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้ง 3 ตอน ในปี 2566 ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพสายทางพร้อมทั้งสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

โดยจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น 1 ใน 3 จังหวัดที่อยู่ในโครงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ด้วยประสิทธิภาพของพื้นที่ และความพร้อมต่างๆ จึงมีนักลงทุนทั้งไทย และต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนจำนวนมากเพื่อเพิ่มศักยภาพให้สูงขึ้นและโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 304 เป็นอีกหนึ่งในโครงการที่กรมทางหลวงเล็งเห็นความจำเป็นที่จะดำเนินการก่อสร้างใหม่ประกอบกับผิวทางหลวงชำรุดเป็นช่วงๆ

รวมทั้งในปัจจุบันมีปริมาณการจราจรเพิ่มสูงขึ้น กรมทางหลวงจึงดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 304 สายฉะเชิงเทรา – ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า – อ.พนมสารคามตอน 1  ระหว่าง กม.81 – กม.85 ระยะทางยาวประมาณ 4 กิโลเมตร จากมาตรฐานเดิม 4 ช่องจราจร เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 8 ช่องจราจร  ซึ่งอยู่ในพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 8 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 4 ช่องจราจร) ผิวทางแบบคอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ด้านในกว้าง 1.5 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลาง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง งบประมาณ 634,789,200 บาท โดยรูปแบบรองรับโครงการฯทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะทำให้การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพิ่มขีด ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัด รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปิดประชาคมทางเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตาม “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)