กรมทางหลวง ตั้งจุดให้บริการทั่วไทย 407 แห่ง อำนวยความสะดวกช่วงสงกรานต์

ผู้ชมทั้งหมด 539 

กรมทางหลวง อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. 66 จัดตั้งจุดให้บริการทั่วไทย 407 แห่ง เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก กรมทางหลวงจึงได้เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566 เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

โดยได้สั่งการสำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวงทั่วประเทศ ดำเนินการตรวจสอบป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร ไฟฟ้าแสงสว่างให้พร้อมใช้งาน ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงและจุดอันตราย พร้อมบำรุงรักษาทางหลวงให้อยู่ในสภาพดีและมีรถบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน เมื่อผู้ใช้ทางเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสีย อีกทั้งได้ขอความร่วมมือผู้รับจ้างคืนผิวทางในพื้นที่ก่อสร้างทุกโครงการ ซึ่งหากพบว่ามีปริมาณจราจรหนาแน่นบนเส้นทางหลักจะทำการประสานงานกับตำรวจทางหลวง ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรหรือการเปิดช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) เพื่อให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น      

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้จัดตั้งจุดให้บริการทั่วไทย 407 แห่ง แบ่งเป็นจุดให้บริการทั่วไทย (โดยแขวงทางหลวง/กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ) 119 แห่ง จุดให้บริการตำรวจทางหลวง 205 แห่ง และจุดให้บริการสถานีตรวจสอบน้ำหนักและพักรถบรรทุก 83 แห่ง ซึ่งภายในจุดให้บริการทั่วไทยจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ การให้ข้อมูลเส้นทาง แนะนำเส้นทางเลือก บริการน้ำดื่ม รวมทั้งแอลกอฮอล์เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัส โควิด-19 พร้อมทั้งได้จัดเตรียมห้องน้ำสะอาดบริการประชาชนในพื้นที่หมวดทางหลวงทั่วประเทศ 581 แห่งด้วย

กรมทางหลวงจะเปิดให้บริการทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ช่วง ปากช่อง – สีคิ้ว – ขามทะเลสอ ระยะทาง 64 กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 เมษายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง (โดยจัดการจราจรแบบเดินรถทางเดียว ช่วงเดินทางขาออกจากกรุงเทพฯ วันที่ 12 – 14 เม.ย. 66 และช่วงเดินทางขาเข้ากรุงเทพฯ วันที่ 15 – 18 เม.ย. 66)   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผู้ใช้ทางสามารถติดตามการรายงานสภาพจริงการจราจร Online แบบ Real time ผ่านแอพพลิเคชั่น M-Traffic (มอเตอร์เวย์) / Thailand Highway Traffic และเฟสบุ๊ค “ศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุกรมทางหลวง” 

อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือประชาชนลดพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ “ไม่ขับเร็ว คาดเข็มขัดนิรภัย สวมหมวกนิรภัย ดื่มไม่ขับ ง่วงไม่ขับ ไม่ขับรถย้อนศร” รวมทั้ง เตรียมร่างกายให้พร้อมและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยขอสนับสนุนให้กลุ่มเดินทางใกล้ (200 – 300 กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานคร) เดินทางออกทีหลังและกลับก่อน  หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายระหว่างเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586  สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และตำรวจทางหลวง 1193