กรมทางหลวง สรุปการเดินทางช่วงปีใหม่ มียอดผู้ใช้บริการศูนย์ฯ 5 วัน รวมจำนวน 73,426 ราย

ผู้ชมทั้งหมด 636 

กรมทางหลวงรายงานการอำนวยความสะดวก ปลอดภัย และการให้บริการประชาชน ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.  65  – 2 ม.ค. 66 มียอดผู้ใช้บริการศูนย์ฯ 5 วัน รวมจำนวน 73,426 ราย ยอดใช้บริการสายด่วน 1586 รวมจำนวน 11,618 ครั้ง รถบริการช่วยเหลือฉุกเฉินรวมจำนวน 1,637 ครั้ง ส่วนปริมาณรถที่ใช้บริการ M6 พบว่าเมื่อวันที่ 2 ม.ค. 66 มีรถใช้บริการทั้งสิ้น 29,774 คัน

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงดำเนินการตามมาตรการรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 อำนวยความสะดวกปลอดภัยให้บริการแก่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทั้งมาตรการด้านอำนวยความสะดวก มาตรการด้านการอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และมาตรการด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้เดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย โดยสำนักอำนวยความปลอดภัยได้สรุปปริมาณจราจรสำหรับช่วงระหว่างวันที่ 29  ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566 มีจำนวนปริมาณจราจรเข้าและออกกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 5,097,366 คัน โดยแบ่งเป็นฝั่งขาเข้าจำนวน 2,555,049 คัน และฝั่งขาออกจำนวน 2,542,317 คัน พร้อมคาดการณ์ปริมาณจราจรในวันนี้ (3 มกราคม 2566) จะมีปริมาณจราจรขาเข้ากรุงเทพมหานครบนทางหลวงสายหลักและมอเตอร์เวย์ 10 เส้นทางรวมทั้งสิ้น 630,419  คัน 

สำหรับปริมาณรถที่ใช้บริการทางหลวงพิเศษสายบางปะอิน – นครราชสีมา (M6) ช่วง ปากช่อง – สีคิ้ว – ขามทะเลสอ ระยะทาง 64 กิโลเมตร ซึ่งเปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวทิศทางเดียว (วันเวย์) สำหรับรถขาออกระหว่างวันที่ 29 – 31 ธันวาคม 2565 มียอดผู้ใช้บริการสะสม 3 วัน รวม 62,929 คัน และสำหรับรถขาเข้าระหว่างวันที่ 1 – 4 มกราคม 2566 พบว่าเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2566 มีรถใช้บริการทั้งสิ้น 29,774 คัน โดยแบ่งเป็นรถที่ขึ้นใช้บริการจากขามทะเลสอ 7,925 คัน และขึ้นใช้บริการจากสีคิ้ว 21,849 คัน โดยช่วงปากช่อง – สีคิ้ว สามารถแบ่งเบาปริมาณจราจรขาเข้าบนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) บริเวณ กม.75 ช่วงลำตะคอง ได้ 28 %

สำหรับในช่วงที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566 กรมทางหลวงได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนตามจุดต่าง ๆ ทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 13,114 คน โดยมียอดผู้ใช้บริการสะสมรวม 5 วัน ดังนี้ จุดให้บริการทั่วไทย 73,426 ราย ซึ่งเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2566 ที่ผ่านมามียอดผู้ใช้บริการสูงถึง 19,685 ราย จุดบริการห้องน้ำ 142,494 ครั้ง รถบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 1,637  ครั้ง  อาทิ การซ่อมเบื้องต้น แบตเตอรี่หมด น้ำมันหมด เป็นต้น ยอดการให้บริการสายด่วนกรมทางหลวง 1586 ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565  – 2 มกราคม 2566 มียอดรวมการให้บริการ 11,618 ครั้ง

ในด้านการบริหารจัดการสัญญาณไฟจราจรจำนวน 113 แห่ง 16 สายทาง  ปิดจุดทางแยก 80 แห่ง 26 สายทาง ปิดจุดกลับรถ 234 แห่ง 47 สายทาง รวมทั้งบริหารจัดการทางเข้า – ออกบริเวณสถานีบริการน้ำมันจำนวน 24 จังหวัด  69 แห่ง นอกจากนี้มีการเปิดช่องทางพิเศษบนทางสายหลักจำนวน 6 สายทาง ได้แก่ ทล.1 , ทล.2 , ทล. 204 , ทล.32 , ทล.304  และ  ทล.348 เพื่อความคล่องตัวในการใช้รถใช้ถนนและช่วยป้องกันอุบัติเหตุบนทางหลวง 

นอกจากนี้ ประชาชนสามารถติดตามสภาพการจราจรแบบ Real Time ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น Thailand Highway Traffic และเว็บไซต์ http://www.highwaytraffic.go.th และกรมทางหลวงบูรณาการการทำงานร่วมกับตำรวจทางหลวงและหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดในการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมตั้งจุดให้บริการทั่วไทย 409 แห่ง แบ่งเป็นจุดให้บริการทั่วไทย (โดยแขวงทางหลวง/กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ) 119 แห่ง จุดให้บริการตำรวจทางหลวง 205 แห่ง และจุดให้บริการจุดพักรถบรรทุก 85 แห่ง (โดยสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ)

รวมถึงการเปิดห้องน้ำบริการประชาชนภายในพื้นที่หมวดทางหลวงทั่วประเทศ 581 แห่ง ซึ่ง ณ จุดบริการทั่วไทยจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการประชาชนผู้ใช้ทางตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ การให้ข้อมูลเส้นทาง แนะนำเส้นทางเลือก บริการน้ำดื่ม รวมทั้งแอลกอฮอล์เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัส และรถบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนทางหลวงสายหลักจำนวน 515 คัน เน้นการให้บริการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การซ่อมเบื้องต้น โดยเน้นให้บริการต่อประชาชนผู้ใช้ทางในเส้นทางสายหลักและครอบคลุมพื้นที่ในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงและการแจ้งเหตุผ่านสายด่วนกรมทางหลวง 1586 ตลอดจนศูนย์ประสานงานของแขวงทางหลวงทั่วประเทศ ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมดูแลประชาชนให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง

ทั้งนี้ กรมทางหลวงพร้อมดูแลด้านความสะดวกปลอดภัยการเดินทางของประชาชนอย่างเต็มที่ พร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร วางแผนการเดินทางล่วงหน้า เตรียมร่างกายให้พร้อม หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมหรือขอความช่วยเหลือระหว่างการเดินทางสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 มอเตอร์เวย์  1586 กด 7 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และตำรวจทางหลวง 1193