กรมทางหลวง เปิดใช้ทล.4 สาย บ.บางสัก – บ.เขาหลัก จ.พังงา หนุนเศรษฐกิจท่องเที่ยว

ผู้ชมทั้งหมด 439 

กรมทางหลวง ขยาย ทล.4 สาย บ.บางสัก – บ.เขาหลัก จ.พังงา แล้วเสร็จ ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 4 (ถ.เพชรเกษม)  สาย อ.ตะกั่วป่า – อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางสัก – บ.เขาหลัก จ.พังงา เป็น 4 – 6 ช่องจราจร แล้วเสร็จ ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ช่วยกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ  เนื่องจากโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงสายหลักที่สำคัญในการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน เป็นทางหลวงแผ่นดินสายสำคัญที่กระจายโครงข่ายคมนาคมสู่ภาคใต้

ทางหลวงสายดังกล่าว แต่เดิมช่วง กม.776+700 – 797+100 เป็น 2 ช่องจราจร และช่วง กม.792+100 – 795+400 เป็นขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมเส้นทางคู่ขนานสำหรับรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ ส่วนที่เหลือเป็นขนาด 6 ช่องจราจร และ กม.796 (แยกนางทอง) เป็นสามแยกสัญญาณไฟจราจร ซึ่งเป็นทางแยกที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น และปัญหาการจราจรติดขัด เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจรและเป็นการอำนวยความปลอดภัยในการเดินทางบนทางหลวง กรมทางหลวงจึงได้ก่อสร้างขยายเส้นทางดังกล่าว ระยะทางยาวประมาณ 20.36 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในพื้นที่ บ.บางสัก  และ บ.เขาหลัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร ช่วง กม.776+700 – 791+200 โดยก่อสร้างขยายคันทางเดิมทางด้านขวาทางและด้านซ้ายทาง ความกว้างช่องจราจร 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.5 เมตร

และช่วง กม.791+200 – 795+400 ขยายเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 6 ช่องจราจร ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ไหล่ทางกว้าง 2.5 เมตร รวมความกว้างของช่องจราจรทั้งหมด 13 เมตร และมี Bike lane สำหรับจักรยาน กว้าง 2.3 เมตร  โดยทั้ง 2 ช่วง ก่อสร้างเกาะกลางแบบยกระดับความกว้าง 2.5 เมตร เพื่อแบ่งทิศทางการจราจรให้ปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งออกแบบจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการจราจรน้อยที่สุด เพื่อเป็นการยกระดับในการให้บริการ อำนวยความสะดวกและปลอดภัยต่อการเดินทางมากยิ่งขึ้น พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง งบประมาณ 744,422,200 บาท

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะทำให้การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ลดระยะเวลาในการเดินทางทำให้การขนส่งวัสดุอุตสาหกรรมและพืชผลทางเกษตรมีความคล่องตัว ทำให้สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนสองข้างทางและผู้ใช้เส้นทางมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตาม “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)