กรมทางหลวง เผยครบ 1 ปี M-flow ผู้ใช้บริการทะลุ 1 แสนเที่ยวต่อวัน

ผู้ชมทั้งหมด 492 

กรมทางหลวง เผยครบ 1 ปี M-flow ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 1.1 แสนเที่ยวต่อวัน ระบุผิดนัดชำระน้อยกว่า 10% จ่อขยายผลให้บริการในมอเตอร์เวย์สายอื่น

นายธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ ผู้อำนวยการกองทางหลวงระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) เปิดเผยว่า  หลังจากที่กรมทางหลวง (ทล.) ได้เปิดใช้ระบบ M Flow ซึ่งเป็นระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (Free Flow) เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนทางด่วนและมอเตอร์เวย์ ในเส้นทางมอเตอร์เวย์สาย 9 เป็นระยะเวลา1ปี พบว่า ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจร ไม่มีรถสะสมติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางได้ถึง 95% โดยขณะนี้มีรถใช้บริการผ่านระบบ M Flow เฉลี่ย 1.1แสนเที่ยวต่อวัน เพิ่มขึ้นจากการเปิดให้บริการในช่วงแรกที่มีปริมาณผู้ใช้บริการผ่านระบบเฉลี่ยอยู่ที่ 5 หมื่นคันต่อวัน

นายธนศักดิ์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ใช้รถสมัครเป็นสมาชิกระบบ  M Flow จำนวน 5.5 แสนคัน และมีแนวโน้มว่าจะมีจำนวนผู้ใช้รถมาสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะมีความสะดวก รวดเร็ว ไม่ติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง

อย่างไรก็ตามในการใช้บริการระบบ M Flow มีเงื่อนไขว่าผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าผ่านทางภายใน 7 วัน หากเกิน 7 วันจะต้องจ่ายค่าปรับ 10 เท่าของค่าผ่านทางนั้นในระยะแรกที่เปิดให้บริการมีผู้ใช้ชำระค่าผ่านทางเกินกำหนดต้องเสียค่าปรับค่อนข้างมาก แต่ปัจจุบันผู้ใช้บริการเข้าใจระบบมากขึ้นจึงมีผู้เสียค่าปรับน้อยมากไม่ถึง10% จากจำนวนผู้ใช้บริการทั้งหมด

นายธนศักดิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับผู้ใช้ทางมอเตอร์เวย์สาย 9  ในปัจจุบันมีสัดส่วนการชำระค่าบริการผ่านทาง ดังนี้ ระบบเงินสด 48% ระบบ M-pass 15% และระบบ M-Flow 37%

ทั้งนี้ ทล.มีแผนที่จะขยายการติดตั้งระบบ M-Flow ไปยังมอเตอร์เวย์สาย 6 ช่วงบางปะอิน – นครราชสีมา , มอเตอร์เวย์สาย 81 ช่วงบางใหญ่ – กาญจนบุรี  และมอเตอร์เวย์สาย 82 ช่วงบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว ที่อยู่ระหว่างจัดทำร่างเอกสารประกวดราคาให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น