กรมธุรกิจพลังงาน กำชับ เร่งขนส่งน้ำมันกระจายทั่วประเทศ รับมือเศรษฐกิจฟื้น

ผู้ชมทั้งหมด 816 

กรมธุรกิจพลังงาน จับมือ ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 กำชับเร่งขนส่งกระจายน้ำมันไปยังคลังและสถานีบริการทั้วประเทศ พร้อมสั่งภาคใต้รายงานปริมาณน้ำมันคงเหลือเป็นรายวัน รับมือดีมานด์พุ่งช่วงปีใหม่-เศรษฐกิจฟื้น

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกับผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำมันดีเซลหมุนเร็วและแก๊สโซฮอล์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ภายหลังการดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยให้นำสำรองน้ำมันดีเซลหมุนเร็วออกมาจำหน่าย ตั้งแต่ 28 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นมา และให้ผู้ค้าน้ำมันเร่งขนส่งน้ำมันอย่างต่อเนื่องโดยเร็วที่สุด ซึ่งผู้ค้าน้ำมันยืนยันมีน้ำมันดีเซลหมุนเร็วและแก๊สโซฮอล์เพียงพอ แต่ด้วยข้อจำกัดในการขนส่งเป็นช่วงๆ จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้การขนส่งทางเรือได้รับผลกระทบ จึงเป็นสาเหตุทำให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วของคลังน้ำมันทางภาคใต้ยังคงมีความตึงตัวในบางพื้นที่ นอกจากนี้ สำหรับน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ กรมธุรกิจพลังงานยังเห็นสัญญาณความต้องการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และอี 20 ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

กรมธุรกิจพลังงาน จึงได้ขอความร่วมมือให้ผู้ค้าน้ำมันเร่งการขนส่งเพื่อกระจายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วและแก๊สโซฮอล์ไปยังคลังน้ำมันภูมิภาคให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประกอบกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

รวมทั้งให้คลังน้ำมันทางภาคใต้รายงานปริมาณน้ำมันคงเหลือเป็นรายวัน เพื่อติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ตลอดจนดำเนินการแบ่งการรับน้ำมันเพิ่มเติมจากคลังปลายท่อของระบบขนส่งน้ำมันทางท่อ เพื่อกระจายสู่คลังและสถานีบริการในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำมันเชื้อเพลิงเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่อง

“กรมธุรกิจพลังงาน ยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อการป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนเพื่อรักษาความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ”

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา กรมฯ ได้ปรับลดปริมาณสำรองน้ำมันตามกฎหมายดีเซลเหลือร้อยละ 0.3 จากที่กำหนดให้สำรองน้ำมันสำเร็จรูปอยู่ที่ร้อยละ 1 ของการจำหน่าย เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 เพื่อให้มีน้ำมันดีเซลหมุนเร็วไหลเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้น 219 ล้านลิตร(คิดเป็นสำรองที่นำมาใช้0.7%) และวันที่ 1-14 กุมภาพันธ์ สำรองดีเซลจะปรับเป็น ร้อยละ 0.5 ส่วนวันที่ 15-28 กุมภาพันธ์ ปรับเป็น ร้อยละ 0.75 และเพิ่มเข้าสู่ระดับปกติร้อยละ 1 ในวันที่ 1 มีนาคม 2566