กรมธุรกิจฯ ย้ำร้านค้า LPG ประเภทตึกแถว เร่งปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ มีผล 8 ม.ค.นี้

ผู้ชมทั้งหมด 821 

กรมธุรกิจพลังงานฯ เตือนร้านจำหน่าย LPG ประเภทตึกแถว-อาคารพาณิชย์ เร่งปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ ก่อนมีผลบังคับใช้ 8 ม.ค.นี้ เผยต้องมีเอกสารเซ็นต์ยินยอมจากห้องข้างเคียง ติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิง ป้องกันภัยเพื่อนบ้าน ย้ำผิดกฎหมายไม่ได้รับใบอนุญาตฯ

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า เฟซบุ๊กเพจกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้อัพเดทเรื่อง กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทร้านจำหน่าย พ.ศ.2564″ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนที่ 45 ก ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ 8 มกราคม 2565 เพื่อย้ำเตือนร้านจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) หรือ ก๊าซหุงต้ม ให้เตรียมความพร้อมปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่ระบุไว้

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าว เพื่อต้องการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือที่อยู่ติดกับร้านจำหน่าย LPG

โดยมีสาระสำคัญที่กำหนดให้ร้านจำหน่าย LPG ประเภทตึกแถว หรือ อาคารพาณิชย์ จะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด เช่น จะต้องมีหนังสือได้รับความยินยอมจากผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน ที่เป็นที่ตั้งของตึกแถวข้างเคียงที่มีผนังร่วมกัน(ทั้งข้างซ้ายและข้างขวาของร้านจำหน่าย LPG) และความยินยอมดังกล่าวจะต้องมีผลจนกว่าจะเลิกประกอบกิจการร้านจำหน่าย

รวมถึง ร้านจำหน่ายจะต้องมีการติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงที่สามารถฉีดน้ำได้ครอบคลุมพื้นที่เก็บถังก๊าซLPG หรือกระป๋องก๊าซ LPG เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม กรมธุรกิจพลังงาน จะดำเนินการออกกฎหมายลูก เพื่อมารองรับวิธีปฏิบัติของร้านจำหน่าย LPG ที่ชัดเจนอีกครั้ง ภายหลังจากกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทร้านจำหน่าย พ.ศ.2564″ มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้ว และหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวฯ จะไม่ได้รับใบอนุญาตดำเนินการจำหน่าย LPG

สำหรับรายละเอียดของ กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทร้านจำหน่าย พ.ศ.2564″ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2564/A/045/T_0033.PDF