กรมธุรกิจฯ ลงพื้นจ.ร้อยเอ็ด เร่งแก้ปัญหาลักลอบเติมLPG

ผู้ชมทั้งหมด 341 

กรมธุรกิจพลังงาน หารือผู้ว่าฯ พร้อมลงพื้นที่ตรวจตรา แก้ปัญหาลักลอบนำถังก๊าซหุงต้มมาเติมในปั๊ม LPG ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ได้รับแจ้งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบเติมก๊าซปิโตรเลียมเหลวลงในถังก๊าซหุงต้มภายในสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจำนวนมากซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมด้านความปลอดภัย อันอาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยทั่วไปได้

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา นายวุฒิทัต ตันติเวสส รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ) ตามที่ได้รับการมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขอหารือมาตรการกวดขันการห้ามบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวลงในถังก๊าซหุงต้มภายในสถานีบริการ LPG พร้อมทั้งได้มีการลงพื้นที่ตรวจตราสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวกรณีปัญหาการลักลอบนำถังก๊าซหุงต้มมาเติมในสถานีบริการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 5 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอจังหาร อำเภอธวัชบุรี และอำเภอเชียงขวัญ

โดยผลการเข้าตรวจตรา พบการกระทำความผิดลักลอบบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG ลงถังหุงต้มของสถานีบริการ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในอำเภอจังหาร โดยมีพยานหลักฐานเป็นภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหว (VDO Clip) โดยผู้รับใบอนุญาตสถานีบริการที่กระทำความผิด ได้ยอมรับความผิดและยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ และหลังจากได้ลงพื้นที่ตรวจแล้วเสร็จ ได้รายงานผลการลงพื้นที่ให้พลังงานจังหวัดร้อยเอ็ดทราบ พร้อมทั้งสรุปแนวทางขั้นตอนการดำเนินการเปรียบเทียบปรับเพื่อให้พลังงานจังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ ธพ. ยืนยันเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาถังก๊าซหุงต้มทั้งระบบโดยประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพและความปลอดภัยให้ประชาชน และให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วนโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ