“กรมราง”เผยโควิดฉุดผู้โดยสารระบบรางเหลือวันละ1.7แสนคน

ผู้ชมทั้งหมด 460 

กรมรางฯ เผยโควิดระลอกใหม่ฉุดตัวเลขผู้โดยสารระบบรางเหลือแค่วันละ 1.7 แสนคน แบ่งเป็นรถไฟ 8.69 พันคน,รถไฟฟ้า MRT 4.88 หมื่นคน,รถไฟฟ้า BTS 1.06 แสนคน, และแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 7.33 พันคน

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า หลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ตั้งแต่ประมาณวันที่ 18 เมษายน 2564 ส่งผลให้ผู้โดยสารที่มาใช้บริการระบบขนส่งทางรางรวมทุกระบบไม่ว่าจะเป็น รถไฟ, รถไฟฟ้า MRT, รถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ อยู่ที่ประมาณวันละ 3-4 แสนคน ซึ่งถือว่ายังต่ำกว่าจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้ในช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 ค่อนข้างมาก โดยก่อนเกิดโควิด-19 ผู้โดยสารทุกระบบรวมอยู่ที่ประมาณวันละ 1 ล้านคน

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ประกาศขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด งดเดินทางออกนอกเคหะสถานตั้งแต่เวลา 21.00 – 04.00 น. และให้ระบบขนส่งสาธารณะหยุดให้บริการตั้งแต่เวลา 21.00 – 04.00 น. ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

โดยทางกรมรางฯ ได้รวบรวมตัวเลขล่าสุดในวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 นั้นตัวเลขผู้โดยสารมาใช้บริการระบบขนส่งทางรางทุกระบบรวมอยู่ที่ 1.7 แสนคน ลดลง 83% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดโควิด-19 แบ่งเป็น รถไฟ 8.69 พันคน, รถไฟฟ้า MRT 4.88 หมื่นคน, รถไฟฟ้า BTS 1.06 แสนคน และแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 7.33 พันคน

ทั้งนี้จำนวนผู้โดยสารเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 นั้นถือว่าเป็นตัวเลขผู้โดยสารที่มาใช้บริการต่ำที่สุดนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และคาดว่าจำนวนผู้โดยสารจะลดลงอย่างต่อเนื่อง เพราะหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้ให้ความร่วมมือในการให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) มากขึ้น อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังมีตัวเลขการติดเชื้อในระดับสูงอยู่