กรมเจ้าท่า ผลึกกำลัง 5 หน่วยงาน เชื่อมโยงข้อมูลหลักประกันทางธุรกิจ

ผู้ชมทั้งหมด 783 

นายกริชเพชร ชัยช่วย อธิบดีกรมเจ้าท่า มอบหมายให้ นายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมทรัพย์หลักประกันทางธุรกิจ และพิธีลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการเชื่อมโยงเพื่อแจ้งข้อมูลการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรววงพาณิชย์ เป็นประธาน ร่วมกับ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมการขนส่งทางบก เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์มีทะเบียนให้สามารถตรวจสอบข้อมูลการติดหลักประกันได้จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานที่ร่วมลงนาม MOU ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ยกระดับความสะดวกสบายในการใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น ณ กระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี

โอกาสนี้ กรมเจ้าท่า ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ภายในงาน มหกรรมหลักทรัพย์ทางธุรกิจ ร่วมกับผู้ประกอบการอู่ต่อเรือ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) นำนิทรรศการ (เรือจำลอง) มาร่วมจัดแสดง  อีกทั้งภายในงานมีการจัดบูธให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักทรัพย์หลักประกันของหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมลงนาม MOU ได้แก่ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธ์ สิทธิบัตร (กรมทรัพย์สินทางปัญญา) เรือพาณิชย์ (กรมเจ้าท่า) เครื่องจักรอุตสาหกรรม(กรมโรงงานอุตสาหกรรม) รถยนต์(กรมการขนส่งทางบก) และหน่วยงานพันธมิตรอื่นๆ รวมถึงสถาบันการเงิน ผู้ประกอบการ SME ต่างๆ เข้าร่วม

สำหรับมหกรรมทรัพย์หลักประกันทางธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น โดยมีสถาบันการเงิน 9 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยเครดิต บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเข้าร่วมให้คำแนะนำและให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และออกนิทรรศกาลให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์หลักประกันตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558