กรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) ประจำประเทศไทย

ผู้ชมทั้งหมด 418 

นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) ประจำประเทศไทย นำโดยนาย Petros Sourmelis อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการค้าและเศรษฐกิจ พร้อมด้วยผู้แทนจากสถานทูตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอของ EU ต่อการปรับปรุงยุทธ์ศาสตร์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ภายใต้กรอบองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) ในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 162 ปี กรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลระบบขนส่งโดยสารสาธารณะทางน้ำ ของประเทศไทยให้มีความปลอดภัย ทันสมัย และสะดวกรวดเร็วมาอย่างต่อเนื่อง ได้ร่วมพูดคุยกับคณะฯ ซึ่งมีประเด็นสำคัญในด้านการปรับปรุงแก้ไขยุทธศาสตร์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG Strategy) ซึ่งทาง EU จะเสนอมาตรการระยะกลางในการลดก๊าซเรือนกระจกในการประชุมคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมของ IMO (MEPC) ครั้งที่ 80 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2566

โดยกลยุทธ์ดังกล่าวคาดหวังให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเรือถึงจุดสูงสุดอย่างเร็วที่สุดและลดลงมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) รวมถึงการเสนอมาตรการระยะกลางเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมการเข้าร่วมการประชุมภายใต้กรอบ IMO และการดำเนินการของไทยเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2065

นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสในแลกเปลี่ยนความเห็นต่อข้อเสนอมาตรการทางเทคนิคและเศรษฐกิจที่เหมาะสมต่อมาตรการระยะกลาง-ยาว ของ IMO ซึ่งรวมถึงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ โดยมีระดับความพร้อมของประเทศสมาชิกในด้านเทคโนโลยี บุคลากร และทุนในการดำเนินการเปลี่ยนผ่านมาตรการที่แตกต่างกัน

ทั้งนี้ การเข้าพบดังกล่าวนับเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกรมเจ้าท่าและคณะผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) และยังเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้หารือเกี่ยวกับประเด็นการเก็บภาษีคาร์บอนซึ่งอาจส่งผลกระทบกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ รวมถึงการพาณิชย์นาวีของไทย และรับฟังถึงแนวทางหรือนโยบาย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของไทยในการประชุมของ IMO รวมถึงสิ่งที่ไทยสามารถผสานความร่วมมือในอนาคตได้ต่อไป