กรมเชื้อเพลิงฯจัดเก็บรายได้ปิโตรเลียมลดลงหลังเจอพิษโควิด

ผู้ชมทั้งหมด 1,195 

กรมเชื้อเพลิงเผยปีงบประมาณ 63 จัดเก็บรายได้เข้ารัฐจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม 1.3 แสนล้านบาท ลดลง 21.88% ตามปริมาณการผลิตลดลง โดยมีการผลิตรวมอยู่ที่ 275.66 ล้านบาร์เรล หลังจากได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

นายศุภลักษณ์  พาฬอนุรักษ์  โฆษกกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน มีการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม ในปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) จำนวนรวมทั้งสิ้น 129,932 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าภาคหลวง จำนวน 38,725 ล้านบาท เงินผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จำนวน 15 ล้านบาท รายได้จากองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย จำนวน 12,903 ล้านบาท ค่าตอบแทนการต่อระยะเวลาการผลิต จำนวน 7,050 ล้านบาท รวมถึงภาษีเงินได้ปิโตรเลียมซึ่งจัดเก็บโดยกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง จำนวน 71,239 ล้านบาท โดยภาพรวมการจัดเก็บรายได้ในปี 2563 ลดลง 21.88% เมื่อเทียบกับการจัดเก็บรายได้ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562

ทั้งนี้ ในช่วงปีงบประมาณ 2563 มีสัมปทานปิโตรเลียมในประเทศที่ดำเนินการอยู่ 38 สัมปทาน 48 แปลงสำรวจ โดยแบ่งเป็นแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย 29 แปลง และแปลงสำรวจบนบก 19 แปลง โดยมีปริมาณการผลิตปิโตรเลียมทั้งก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และน้ำมันดิบ คิดเป็นปริมาณรวมอยู่ที่ 275.66 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ ซึ่งลดลง 7.86% เมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562

อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บรายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียมและปริมาณการผลิตปิโตรเลียมที่ลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-2019 ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันลดลง รและสถานการณ์ราคาน้ำมันตกต่ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมทุกประเภททั่วโลก

ส่วนแนวโน้มปริมาณการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมในปี 64 นั้นก็ต้องดูว่าแนวโน้มของเศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้นหรือไม่ และสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลายลงอย่างไรบ้าง รวมถึงความต้องการใช้ปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือไม่ ความสมดุลระหว่างดีมานด์ ซัพพลายของตลาดด้วย