“กรมเชื้อเพลิง” กางแผน ปี 67 ลุยเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมรอบ 25 แหล่งบนบก 9 แปลง

ผู้ชมทั้งหมด 2,116 

“กรมเชื้อเพลิง” กางแผน ปี 67 ลุยเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมรอบ 25 แหล่งบนบก 9 แปลง หวังสร้างความมั่นคงพลังงานต่อเนื่อง เร่งผลิตก๊าซฯ แหล่งเอราวัณ ให้ได้ตามเป้า 800 ลูกบาศก์ฟุตต่อวันในเดือน เม.ย. 67 แย้มเก็บรายได้ปี 66 สูงกว่า 1 แสนล้านบาท

นายวรากร พรหโมบล อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า ในปี 2567 กรมเชื้อเพลิงฯ ได้เตรียมแผนงานเชิงรุกในการจัดหาพลังงานเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในประเทศ โดยเร่งรัดการลงทุนของผู้รับสัญญาในแปลง G1/61 เพื่อให้เพิ่มกำลังการผลิตให้เป็นไปตามเป้าในปริมาณ 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ในเดือนเมษายน 2567 รวมทั้ง ยังมีการประสานผู้รับสัมปทาน และผู้รับสัญญาให้แหล่งอื่นๆ ให้ผลิตตามความสามารถของแหล่ง ตลอดจนจัดหาก๊าซธรรมชาติจากพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย และการส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนั้นทางบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP (ปตท.สผ.) ได้ดำเนินกาติดตั้งแท่นหลุมผลิตใหม่ในในแปลง G1/61 ไปแล้ว 11 แท่น สามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้แล้วในระดับ 400 กว่าล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งในขณะนี้ทางปตท.สผ.ก็อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการผลิต และมั่นใจว่าปตท.ผส.จะสามารถดำเนินการผลิตได้ 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันก่อนเดือนเมษายนนี้แน่นอน  

นอกจากนั้น กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติยังมีภารกิจสำคัญในการจัดหาพลังงานจากแหล่งใหม่ในประเทศเพิ่มเติม ด้วยการเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม สำหรับแปลงบนบก (ครั้งที่ 25) จำนวน 9 แปลง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาการออกประกาศเชิญชวนการเปิดให้ยื่นขอสิทธิฯ คาดว่าจะเปิดประกาศเชิญชวนเอกชนให้ยื่นประมูลได้ภายในกลางปีนี้

ทั้งนี้พื้นที่แปลงสำรวจบนบกจำนวน 9 แปลง อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 แปลง ประกอบด้วยจ.หนองบัวลำภู จ.อุดรธานี จ.ขอนแก่น จ.สกลนคร จ.กาฬสินธุ์ จ.มหาสารคาม จ.นครพนม จ.มุกดาหาร จ.ยโสธร จ.อำนาจเจริญ จ.ชัยภูมิ จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ จ.ร้อยเอ็ด จ.สุรินทร์ และอีก 2 แปลงอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง ครอบคลุมพื้นที่จ.เพชรบูรณ์ จ.ลพบุรี จ.ราชบุรี จ.นครปฐม และจ.สุพรรบุรี  รวมขนาดพื้นที่ 33,444.64 ตารางกิโลเมตร และคาดว่าจะสำรวจพบปิโตรเลียม ทั้งก๊าซธรรมชาติ และน้ำมันดิบ

เดินหน้ากำหนดหลักเกณฑ์การกักเก็บคาร์บอน

นายวรากร กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ยังมีภารกิจสำคัญในเรื่องการกํากับดูแลการพัฒนาเทคโนโลยี การดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (CCS/CCUS) เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยในปีนี้ กรมเชื้อเพลิงฯ จะเดินหน้าการจัดทําร่างกฎหมายโดยกำหนด หลักเกณฑ์ และแนวทาง ในการกำกับดูแลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี CCS ในชั้นหินทางธรณีวิทยาของประเทศ ภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514

นอกจากนี้ กรมฯ จะหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหามาตรการจูงใจในการสนับสนุนการลงทุนในด้าน CCUS ในอนาคต มีการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีทั้งความร่วมมือภายในประเทศ ได้แก่ การสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรของกระทรวงพลังงาน และ ภาคเอกชนที่สนใจ และความร่วมมือกับต่างประเทศ ได้แก่ ความร่วมมือด้านพลังงาน ไทย-ญี่ปุ่น และ ไทย-สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

สำหรับภาพรวมสถานการณ์การสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศนั้นปัจจุบันประเทศไทยมีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมภายใต้ระบบสัมปทานรวม จำนวน 34 สัมปทาน 47 แปลงสำรวจ แบ่งเป็นสัมปทานปิโตรเลียมบนบก 14 สัมปทาน 16 แปลงสำรวจ และสัมปทานปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทยจำนวน 20 สัมปทาน 31 แปลงสำรวจ และมีการดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) จำนวน 5 สัญญา 5 แปลงสำรวจ ในทะเลอ่าวไทย รวมทั้งมีการดำเนินการในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (MTJDA) จำนวน 2 แปลง

สรุปการผลิตปิโตรเลียมในปี 66

นายวรากร กล่าวว่า สถานการณ์การผลิตปิโตรเลียมในปีที่ผ่านมา (ม.ค.-ธ.ค.2566) ไทยผลิตปิโตรเลียมเฉลี่ยวันละประมาณ 560,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ โดยก๊าซธรรมชาติ ผลิตได้เฉลี่ยวันละประมาณ 2,400 ล้านลูกบาศก์ฟุต  ต่อวัน หรือ 420,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน คอนเดนเสท ผลิตได้เฉลี่ยวันละ 75,000 บาร์เรลต่อวัน หรือ 68,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน และน้ำมันดิบผลิตได้เฉลี่ยวันละ 70,000 บาร์เรลต่อวัน

โดยภาพรวมการจัดหาและการใช้ปิโตรเลียมในประเทศ มีการจัดหาได้วันละ 1.99 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ โดยผลิตในประเทศได้ 5.6 แสนบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน หรือสัดส่วน 28% และที่เหลือยังต้องนำเข้าคิดเป็นสัดส่วน 72% ส่วนการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐจากการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในปี 2566 กรมฯ สามารถจัดเก็บรายได้จากค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ส่วนแบ่งกำไรของรัฐ เงินผลประโยชน์ ตอบแทนพิเศษ รายได้จากองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย และอื่น ๆ รวมมูลค่า 76,270 ล้านบาท และภาษีเงินได้ปิโตรเลียมที่จัดเก็บโดยกระทรวงการคลัง มูลค่า 44,165 ล้านบาท

“จากข้อมูลการจัดหาปิโตรเลียมในปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประเทศยังต้องนำเข้าปิโตรเลียมมากกว่า 50% เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้พลังงานภายในประเทศได้ โดยกรมเชื้อเพลิงฯ ได้บริหารจัดการ  การจัดหาก๊าซธรรมชาติ ทั้งจากแหล่งในประเทศ พื้นที่พัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย และประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งนอกจากความมุ่งมั่นในการจัดหาพลังงานแล้ว กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ยังเป็นหน่วยงานที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศจากการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมอีกด้วย โดยในปี 2566 ที่ผ่านมาพบว่า มีรายได้เข้าประเทศ กว่า 1.2 แสนล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ส่งรายได้เข้าแผ่นดินสูงในอันดับต้นๆ” อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกล่าว