กลุ่ม ปตท. ส่ง GML ผนึก อ.ต.ก.และ PAS ปล่อยขบวนรถไฟ ส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปจีน รัสเซีย และสหภาพยุโรป

ผู้ชมทั้งหมด 331 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,ศ.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,นางวรรณภรณ์ เกตุทัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และผู้แทนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ,ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ,นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร และ Mr. Phillip Zhu ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพน-เอเชีย ซิลด์ โรด จำกัด ร่วมพิธีเดินขบวนรถไฟเที่ยวปฐมฤกษ์ นำร่องส่งสินค้าเกษตรไทย ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ทุเรียนแช่แข็ง และยางพารา ไปยังนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธรัฐรัสเซีย และสหภาพยุโรปภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) บริษัท Global Multimodal Logistics (GML) ดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ครบวงจรกลุ่ม ปตท. และบริษัท แพน-เอเชีย ซิลด์ โรด จำกัด (PAS) เพื่อขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบการขนส่งทางราง โดยมีเป้าหมายในการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศสอดรับโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative (BRI) ของจีน โดยจุดเริ่มต้นในครั้งนี้จะเพิ่มมูลค่าผลผลิตภาคการเกษตรไทย ลดต้นทุนและระยะเวลาขนส่ง