กลุ่มจีพีเอสซีมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19ให้นิคมฯมาบตาพุด

ผู้ชมทั้งหมด 609 

กลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC Group แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. นำโดยคุณสุทธิ เชื้อสุข ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสปฏิบัติการผลิตพื้นที่ระยอง ส่งมอบเสื้อกาวน์ป้องกันการติดเชื้อ (PE Gown) ให้กับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อใช้สนับสนุนในการเป็นหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 นอกจากนี้ได้มอบหน้ากากอนามัย และถุงยังชีพ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19