กลุ่มจีพีเอสซีมอบเตียงสนามให้ศูนย์พักคอยศรีราชา

ผู้ชมทั้งหมด 558 

คุณสุรจิตร บัวเทิง ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสปฏิบัติการผลิต บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท.ในฐานะผู้แทนกลุ่มจีพีเอสซี ร่วมกับพันธมิตร บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ส่งมอบนวัตกรรมเตียงสนามแอร์โรคลาส ซึ่งผลิตจากพลาสติกที่มีความแข็งแรงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับชุดเครื่องนอน จำนวน 50 ชุด มูลค่ารวม 150,000 บาท ให้กับศูนย์พักคอย (Community Isolation) ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 5 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพ