กลุ่มจีพีเอสซี มอบเครื่องผลิตออกซิเจนช่วยผู้ป่วยโควิด

ผู้ชมทั้งหมด 568 

นายวสันต์ สุสุนทร ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ในฐานะผู้แทนกลุ่มจีพีเอสซี สนับสนุนเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร จำนวน 4 เครื่อง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 109,140 บาท ให้กับ ภก.วีระศักดิ์ เจียมอนุกูลกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส Covid-19 โรงพยาบาลสนามภายในจังหวัดระยอง