กลุ่มจีพีเอสซี สร้างอนาคตเยาวชน จ.ระยอง มอบทุนเรียนต่อปริญญาตรี-ปวช.ต่อเนื่องปีที่ 15

ผู้ชมทั้งหมด 178 

คุณวสันต์ สุสุนทร ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือGPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท.ในฐานะผู้แทนกลุ่มจีพีเอสซี มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2565 ระดับปริญญาตรี จำนวน 3 ทุน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 3 ทุน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,470,000 บาท

ทั้งนี้ กลุ่มจีพีเอสซี ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาติดต่อกันเป็นปีที่ 15 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่เรียนดี ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ใน จ.ระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมในสังคม และนำความรู้มาร่วมกันพัฒนาจังหวัดและประเทศต่อไป