กลุ่มบางจากส่งเสริมอาชีพครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องสูญเสียจากการปฏิบัติหน้าที่

ผู้ชมทั้งหมด 925 

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และพลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท บางจาก รีเทล จำกัดและสมาคมแม่บ้านตำรวจ ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องสูญเสียจากการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และในพื้นที่อื่น ๆ โดยมี นายปริญญา กิตติการุญจิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจค้าปลีก บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด และ นางนิภาพรรณ สุขวิมล นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมลงนาม และมี พลตำรวจโทสำราญ นวลมา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ นายเสรี อนุพันธนันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามเป็นพยาน ณ จริงใจแกลเลอรี จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ “อินทนิล” ร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Coffee  Brand) ดำเนินการโดยบริษัท บางจาก รีเทล จำกัด บริษัทในกลุ่มบริษัทบางจาก จะสนับสนุนการจัดฝึกอบรมทักษะทางวิชาชีพในตำแหน่งบาริสต้าหรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่เหมาะสม ตามความสามารถของครอบครัวข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ รวมถึงพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากสมาคมแม่บ้านตำรวจมาพัฒนาเป็นส่วนผสมของเครื่องดื่มตามฤดูกาลเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า หรือจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ร้านอินทนิลที่มีเครือข่ายกว่า 1,000 สาขาทั้งในและนอกสถานีบริการน้ำมันบางจากทั่วประเทศ

ความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจบางจากฯ ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุล ระหว่างมูลค่าในการดำเนินธุรกิจและคุณค่าที่ตอบแทนสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม มาตลอดระยะเวลา 40 ปีของการทำธุรกิจ และเป็นหนึ่งในการส่งต่อความสุขไม่สิ้นสุด Regenerative Happiness ภายใต้แนวคิด “Greenovate to Regenerate: สมดุลธรรมชาติ สรรค์พลังไม่สิ้นสุด” ของบริษัทฯ