กลุ่มบางจากฯ จัดพิธีทำบุญบริษัท BFPL ลุยธุรกิจขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์ เต็มสูบ

ผู้ชมทั้งหมด 463 

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทบางจากฯ นำคณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบางจากฯ ร่วมด้วยผู้บริหารและพนักงาน BFPL ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสการจัดตั้งบริษัท กรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์ จำกัด (Bangkok Fuel Pipeline and Logistics Company Limited – BFPL) ณ อาคารสำนักงาน BFPL ศูนย์จ่ายน้ำมันบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มบางจากฯ ได้ขยายธุรกิจสู่เครือข่ายขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์ ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 1,600 ล้านบาท เพื่อเสริมความมั่นคงและต่อยอดความยั่งยืนทางธุรกิจ ในฐานะธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูงและมีศักยภาพที่สามารถรองรับการขนส่งน้ำมันทางท่อได้อีกมาก และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งทางรถประมาณ 10,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

บริษัท BFPL จัดตั้งขึ้นโดยมีบางจากฯ ถือหุ้น 100% ดำเนินธุรกิจบริหารระบบขนส่งน้ำมันทางท่อความยาวท่อรวม 99 กิโลเมตร ครอบคลุมระบบท่อส่งน้ำมันเบนซินและดีเซลระหว่างโรงกลั่นน้ำมันบางจาก คลังน้ำมันอื่น ๆ และคลังน้ำมันบางปะอิน ระบบท่อส่งน้ำมันอากาศยานเข้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง รวมถึงท่อก๊าซธรรมชาติ เข้าสู่บริษัท บางจาก ไบโอฟูเอล จำกัด บางปะอินนับเป็นอีกหนึ่งการลงทุนครั้งสำคัญเพื่อตอบโจทย์การสร้างความยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวและประเภทของธุรกิจที่หลากหลาย มุ่งสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ เพื่อเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emissions) ในปี 2050 โดยมีเป้าหมายแรกคือความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2030

นายชัยวัฒน์ ยังกล่าวต้อนรับผู้บริหารและพนักงาน BFPL สู่ครอบครัวบางจากฯ และกล่าวถึงความสำคัญและศักยภาพของธุรกิจนี้ที่มีต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบางจากฯ และเน้นเรื่องความปลอดภัย ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิง ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามกระบวนการ ไม่ลัดขั้นตอน เพื่อให้ “ทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัยในทุก ๆ วัน” ซึ่งเป็นหลักการที่สมาชิกบ้านบางจากฯ ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด