กลุ่มบางจากฯ ผนึก กรุงเทพมหานคร ร่วมปลูกต้นไม้โครงการ “พืชพรรณปันสุข”

ผู้ชมทั้งหมด 462 

นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทบางจากฯ พร้อมผู้บริหาร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตพระโขนง ชุมชนเพื่อนบ้าน และผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนพูนสิน ร่วมปลูกต้นไม้ 3,290 ต้น เช่น ต้นราชพฤกษ์ ต้นจำปี ต้นรวงผึ้ง ต้นทองอุไร ฯลฯ ในพิธีเปิดและเริ่มต้นโครงการ “พืชพรรณปันสุข” ที่ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ช่วยกรองฝุ่น ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ สร้างทัศนียภาพที่น่ามอง ณ บริเวณสวนหย่อมหน้าโรงเรียนพูนสิน ซอยสุขุมวิท 64 โดยได้รับความเอื้อเฟื้อสถานที่จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า กลุ่มบางจากฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมมาโดยตลอด พร้อมทั้งได้ยกระดับความสำคัญของการสนับสนุนการสร้างสมดุลทางระบบนิเวศและเชื่อมโยงสู่สังคมต่ำ ผ่านการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยวิถีธรรมชาติ เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของกลุ่มบางจากฯ สอดคล้องกับเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ในปี 2050 และมีเป้าหมายแรกอย่างความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutrality ในปี 2030 โครงการพืชพรรณปันสุขในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่กลุ่มบางจากฯ ริเริ่มภายใต้ความร่วมมืออันดีจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงความตั้งใจในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อร่วมกันสร้างโลกที่ยั่งยืนให้ลูกหลาน