กลุ่มไทยออยล์จัดงาน “ตลาดไทยออยล์กลั่นสุข”กลั่นอาชีพ กลั่นรอยยิ้ม สู่ชุมชน

ผู้ชมทั้งหมด 450 

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณบัณฑิต ธรรมประจำจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานพิธีเปิด “ตลาดไทยออยล์กลั่นสุข” กลั่นอาชีพ กลั่นรอยยิ้ม สู่ชุมชน ณ บริเวณอาคารสัฏฐิวรรษวิรุฬห์ โรงกลั่นไทยออยล์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนในพื้นที่ชลบุรี ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้สู่ชุมชนอันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านกลไกตลาดชุมชน โดยบรรยากาศภายในงาน เต็มไปด้วยการจัดจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด ทั้งผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ของโครงการเพื่อชุมชน (นวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม) และผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งพนักงาน และพนักงานผู้รับเหมาเป็นจำนวนมาก