กลุ่มไทยออยล์ จัดกิจกรรมส่งมอบความสุขให้เยาวชนรอบโรงกลั่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

ผู้ชมทั้งหมด 357 

เมื่อเร็วๆนี้ กลุ่มไทยออยล์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้กลุ่มไทยออยล์เพื่อชุมชน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี คุณเชษฐ์ โปร่งจิตต์ ผู้จัดการฝ่ายเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และท่าเรือ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และ คุณสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบัง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมฯ

กลุ่มไทยออยล์ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะต่างๆ และความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบกลุ่มไทยออยล์ โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทั้งด้านวิชาการ ด้านศิลปะ และกีฬา เช่น กิจกรรมให้ความรู้วิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง กิจกรรมทาสีปูนปั้น และเกมเตะบอล เป็นต้น รวมถึงมีการจัดเตรียมซุ้มอาหารนานาชนิด และของขวัญมากมายแจกให้เยาวชนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมงาน อีกด้วย