กลุ่ม ปตท.ร่วมกับชุมชนในพื้นที่จัดงานทอดกฐินและผ้าป่าวัดจ.นครราชสีมา

ผู้ชมทั้งหมด 1,381 

เมื่อเร็วๆ นี้ –นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน กลุ่ม ปตท. กว่า 200 คน และชุมชนในพื้นที่ ตำบลสีคิ้วและปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ร่วมงานทำบุญทอดกฐินและผ้าป่า กลุ่ม ปตท. ประจำปี 2563  ณ  วัดโบสถ์ (กฐิน) วัดมอจะบก (ผ้าป่า) และวัดแก่นกลางดง (ผ้าป่า) โดยผู้บริหารและพนักงาน กลุ่ม ปตท. ได้ร่วมบริจาคเงินทำบุญกว่า 6,002,997.- บาท เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ เมรุ และถนนทางเข้าวัดในพื้นที่ เป็นการทำนุบำรุงพุทธศาสนาและแสดงออกถึงจริยธรรมอันดีงามขององค์กร ในการมุ่งมั่นรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาให้มั่นคงสถาพรสืบไป