กลุ่ม EA โชว์เรือไฟฟ้า MINE Smart Ferry รางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2021

ผู้ชมทั้งหมด 755 

ผู้สื่อข่าสรายงานว่า บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด ผู้ให้บริการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า MINE Smart Ferry ในเครือบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน ในการมาเยี่ยมชมเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า MINE Smart Ferry ที่ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2021 ในด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทขนส่ง

นาวาโท ปริญญา รักวาทิน  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด พร้อมด้วยนายวสุ กลมเกลี้ยง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) นำทัพให้การต้อนรับ ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกรมพพ. พร้อมด้วยสื่อมวลชน ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า MINE Smart Ferry ณ ท่าเรือแคท ทาวเวอร์ พร้อมล่องเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าชมบรรยากาศริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ดร.ประเสริฐ เปิดเผยว่า “พพ. มีความมุ่งหวังให้หน่วยงานที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards จะเป็นต้นแบบการบริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน จนเกิดการพัฒนาเป็นสถานที่เรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลให้กับหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจ ได้เข้าศึกษาเป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

นาวาโท ปริญญา กล่าวว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ MINE SMART FERRY ที่ได้รับการจดทะเบียนเรือจากกรมเจ้าท่าเป็นเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าลำแรกของประเทศไทย ทั้งด้านการออกแบบและสร้างโดยฝีมือคนไทย 100% ภายใต้แนวคิด Corporate Social Innovation ไม่ก่อมลพิษ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทขนส่ง โดยในวันนี้เรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า ได้รับการพิจารณาให้บริการเรือโดยสารประจำทาง เส้นทางท่าเรือพระนั่งเกล้า – ท่าเรือสาทร เรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว ด้วยแนวคิดนวัตกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ และเทคโนโลยีการใช้ระบบตั๋วโดยสารบน

บัตร HOP (EMV CARD) ที่ทันสมัยเช่นเดียวกับระบบขนส่งโดยสารทางราง และทางบก บริษัทฯขอขอบคุณกรมพพ. ที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของคนไทยในการสร้างยานยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ พร้อมทั้งเห็นถึงประโยชน์ของเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า ที่นอกจากจะช่วยลดการใช้น้ำมันดีเซล ซึ่งเป็นพลังงานเชื้อเพลิงที่มีการสันดาปแล้ว ยังช่วยลดมลพิษ ทั้งทางน้ำ ทางอากาศ และทางเสียง ซึ่งทำให้บริษัทฯ ได้เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ให้กับผู้ที่สนใจได้ศึกษาต่อไปในอนาคต”