กองทุนมิตรผล-บ้านปูฯ” มอบเงิน40 ล้านบาทสร้างหอผู้ป่วยวิกฤตและกึ่งวิกฤตแพทยพัฒน์

ผู้ชมทั้งหมด 349 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19’ ได้มอบเงินสนับสนุนการสร้างหอผู้ป่วยวิกฤตและกึ่งวิกฤตแพทยพัฒน์ ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มูลค่า 40 ล้านบาท โดยมีนายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย (ที่ 3 จากซ้าย) และ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหากเกิดการระบาดระลอกใหม่ขึ้นอีกครั้ง โดยหอผู้ป่วยวิกฤตและกึ่งวิกฤตแพทยพัฒน์เป็นอาคารชั่วคราวที่สร้างขึ้นบริเวณลานจอดรถของอาคารแพทยพัฒน์ ประกอบด้วยอาคารหอผู้ป่วยจำนวน 6 หลัง

พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ เช่น ชุดศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของสัญญาณชีพและระบบไหลเวียนโลหิต เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย เครื่องฟอกอากาศ เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เครื่องบำบัดทดแทนการทำงานของไตอย่างต่อเนื่อง และเครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นความถี่สูง โดยสามารถรองรับผู้ป่วยได้สูงสุดถึง 90 เตียง และปรับการใช้งานได้หลายแบบ ตั้งแต่การรองรับผู้ป่วยขั้นสีเหลืองไปจนถึงการปรับเป็นหอผู้ป่วยวิกฤตสนามหากจำเป็น ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการรอเตียงและลดความแออัดในห้องฉุกเฉินลงได้ โดยปัจจุบันได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานแล้ว

การสนับสนุนครั้งนี้เป็นหนึ่งในภารกิจภายใต้ “กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19” มูลค่า 1,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงให้การช่วยเหลือ ภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ โดยกองทุนฯ มุ่งหวังว่าจะเป็นหนึ่งส่วนสำคัญที่เคียงข้างคนไทยให้ก้าวผ่านวิกฤติกลับมาสู่ภาวะปกติสุขได้อีกครั้ง