การบินไทย รุกขยายเส้นทางบินด้วยเครื่องบินแอร์บัส A320 สู่อาห์เมดาบัด เกาสง ปีนัง และกัลกัตตา

ผู้ชมทั้งหมด 872 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ทำการบินด้วยแอร์บัส A320 สู่อาห์เมดาบัด ทดแทนไทยสมายล์ เริ่มวันที่1 กันยายน 2566 และทำการบินทดแทนไทยสมายล์ในเส้นทางสู่เกาสง และปีนัง รวมทั้งทำการบินด้วยแอร์บัส A320 ในเส้นทางบินของการบินไทยสู่กัลกัตตา เริ่มวันที่ 15 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-อาห์เมดาบัด ทำการบินสัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน เที่ยวบินที่ ทีจี 343 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 20.30 น. ถึงอาห์เมดาบัด เวลา 23.55 น. (เวลาท้องถิ่น) (ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2566 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 20.35 น. ถึงอาห์เมดาบัด เวลา 23.55 น. (เวลาท้องถิ่น) เที่ยวบินที่ ทีจี 344 ออกจากอาห์เมดาบัด เวลา 00.55 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 06.55 น.

เส้นทางบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เกาสง ทำการบินสัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน เที่ยวบินที่ ทีจี 630 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 11.45 น. ถึงเกาสง เวลา 16.15 น. (เวลาท้องถิ่น) (ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2566 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 11.55 น. ถึงเกาสง เวลา 16.15 น. (เวลาท้องถิ่น) เที่ยวบินที่ ทีจี 631 ออกจากเกาสง เวลา 17.15 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.55 น. (ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2566 ออกจากเกาสง เวลา 17.15 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.45 น.)

เส้นทางบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ปีนัง ทำการบินสัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน เที่ยวบินที่ ทีจี 425 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 19.20 น. ถึงปีนัง เวลา 22.10 น. (เวลาท้องถิ่น) (ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2566 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 19.30 น. ถึงปีนัง เวลา 22.20 น. (เวลาท้องถิ่น) เที่ยวบินที่ ทีจี 426 ออกจากปีนัง เวลา 08.05 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 08.55 น. (ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2566 ออกจากปีนัง เวลา 08.05 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 08.50 น.)

เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-กัลกัตตา ทำการบินสัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน เที่ยวบินที่ ทีจี 313 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 23.45 น. ถึงกัลกัตตา เวลา 00.45 น. (เวลาท้องถิ่น) (ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2566 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 23.35 น. ถึงกัลกัตตา เวลา 00.40 น. (เวลาท้องถิ่น) เที่ยวบินที่ ทีจี 314 ออกจากกัลกัตตา เวลา 02.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 06.00 น. (*ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2566 ออกจากกัลกัตตา เวลา 01.55 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 05.50 น.)

ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียดตารางบิน พร้อมสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com สำนักงานขายการบินไทย หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ทุกวัน (ตลอด 24 ชม.) สำหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารของไทยสมายล์ ในเส้นทางที่การบินไทยทำการบินทดแทน สามารถเดินทางได้ตามปกติ ทั้งนี้ หากผู้โดยสารต้องการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง สามารถเปลี่ยนหรือคืนบัตรโดยสารได้ที่ THAI Smile Call Center โทร. 1181 หรือ 0-2118-8888 ทุกวัน (06.00 – 21.00 น.)