การบินไทยคัดเลือกไวน์คุณภาพดี เพิ่มความหลากหลาย เพื่อให้บริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน

ผู้ชมทั้งหมด 911 

นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหารการบินไทย ร่วมเป็นเกียรติในการดำเนินการทดสอบคุณภาพไวน์ สำหรับการจัดหาไวน์เพื่อให้บริการผู้โดยสารบนเครื่องบินของการบินไทย ประจำปี 2566

บริษัท การบินไทยฯ ให้ความสำคัญในจัดหาไวน์คุณภาพดีที่เหมาะสมในการนำมาให้บริการควบคู่กับอาหารได้เป็นอย่างดี รวมทั้งการจับคู่ไวน์กับอาหารไทย ประกอบกับเพื่อเพิ่มความหลากหลายของไวน์ที่ให้บริการในชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ อาทิ ไวน์อิตาเลียน และไวน์โลกใหม่

ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดหาไวน์ที่หลากหลายมีคุณภาพดี และคุ้มค่าที่สุด ในการให้บริการผู้โดยสาร จึงได้มีการจัดกระบวนการทดสอบคุณภาพไวน์อย่างเข้มข้น โปร่งใส โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือการ Blind Tasting และ Brand Recognition ซึ่งดำเนินการโดยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ (Wine Sommelier & Certified Experts Panel) ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีประกาศนียบัตรรับรองความรู้ด้านไวน์จากสถาบันชั้นนำของโลก

ทั้งนี้เพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจของผู้โดยสาร สอดคล้องกับนโยบายด้านผลิตภัณฑ์และการตลาดของบริษัทฯ ในการมุ่งมั่นปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และการให้บริการ โดยเน้นแนวทางยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) รวมทั้งเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มความพึงพอใจระหว่างเที่ยวบิน และตลอดการเดินทาง (Customer Journey)