การบินไทยจัดงาน Mastering the Thai Airways Seminar ณ สาธารณรัฐทูร์เคีย

ผู้ชมทั้งหมด 393 

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดงาน Mastering the Thai Airways Seminar ที่โรงแรม Grand Hyatt Istanbul สาธารณรัฐทูร์เคีย เพื่อนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ ให้แก่คู่ค้าทางธุรกิจและตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร ทั้งที่เป็น OTA (Online Travel Agents) และ Tour Operator ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายหลักในสาธารณรัฐทูร์เคีย สร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมในการเปิดทำการบินในเส้นทางบินใหม่จากกรุงเทพฯ สู่อิสตันบูล ทั้งนี้การบินไทยจะให้บริการเที่ยวบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-อิสตันบูล ด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส A350-900 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน ทำการบิน 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป