การบินไทยตั้ง “สุวรรธนะ สีบุญเรือง” นั่งรักษาการดีดี

ผู้ชมทั้งหมด 1,325 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 มีมติแต่ตั้งนายสุวรรธนะ สีบุญเรือง ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส สังกัดสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่ และให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีกตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564