การบินไทยประกาศยกเลิกเที่ยวบินสู่แฟรงก์เฟิร์ตและมิวนิก ระหว่าง 16-17 ก.พ. 66

ผู้ชมทั้งหมด 355 

การบินไทยประกาศยกเลิกเที่ยวบินสู่แฟรงก์เฟิร์ตและมิวนิก ระหว่าง 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 ผลกระทบจากการนัดหยุดงานของพนักงานสนามบินทั่วเยอรมนี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศยกเลิกเที่ยวบินสู่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่  16-17 กุมภาพันธ์ 2566 เนื่องจากท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ตและท่าอากาศยานมิวนิกหยุดให้บริการ ตามที่ได้รับผลกระทบจากการนัดหยุดงานของพนักงานสนามบินทั่วเยอรมนี ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ส่งผลให้บริษัทฯ จำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบิน ในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-แฟรงก์เฟิร์ต และเส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-มิวนิก ดังนี้

1. เที่ยวบินที่ TG920 เส้นทางกรุงเทพฯ-แฟรงก์เฟิร์ต วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 

2. เที่ยวบินที่ TG921 เส้นทางแฟรงก์เฟิร์ต-กรุงเทพฯ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 

3. เที่ยวบินที่ TG922 เส้นทางกรุงเทพฯ-แฟรงก์เฟิร์ต วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 

4. เที่ยวบินที่ TG923 เส้นทางแฟรงก์เฟิร์ต-กรุงเทพฯ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 

5. เที่ยวบินที่ TG924 เส้นทางกรุงเทพฯ-มิวนิก วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 

6. เที่ยวบินที่ TG925 เส้นทางมิวนิก-กรุงเทพฯ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความกรุณาผู้โดยสารที่จะเดินทางในเที่ยวบินดังกล่าวข้างต้น ให้ติดตามความคืบหน้าของเวลาทำการบินได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือสอบถามได้ที่ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ทุกวัน (ตลอด 24 ชั่วโมง)