การบินไทยพร้อมสนับสนุนภารกิจรับคนไทยในอิสราเอลกลับบ้าน 

ผู้ชมทั้งหมด 372 

นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลาง  บริษัทฯ ในฐานะสายการบินแห่งชาติ ขณะนี้บริษัทฯ มีความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจภาครัฐในการรับพี่น้องชาวไทยในพื้นที่ดังกล่าวกลับสู่ประเทศไทย  โดยได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด กล่าวได้ว่าในปัจจุบันบริษัทฯ มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถรองรับพี่น้องชาวไทยได้เที่ยวบินละ 250-290 ที่นั่ง