การบินไทยร่วมกิจกรรม “LOVE PRIDE PARADE 2024”

ผู้ชมทั้งหมด 70 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานร่วมปล่อยขบวนพาเหรดในกิจกรรม “LOVE PRIDE PARADE 2024” เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล “IGNITE TOURISM THAILAND” ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Tourism Hub ที่สำคัญของโลก ผ่านการให้ความสำคัญถึงสิทธิแห่งความเท่าเทียม โดยมี นางจันทริกา โชติกเสถียร ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และพนักงาน เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ศุภชลาศัย