การบินไทยร่วมในพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2566

ผู้ชมทั้งหมด 11,215 

นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธีส่งและอำนวยพร แก่ผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2566 โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายบริหารการบินไทย และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานนราธิวาส

อนึ่ง ในปี 2566 นี้ บริษัท การบินไทยฯ จัดเที่ยวบินสำหรับผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ด้วยเที่ยวบินพิเศษไป-กลับ ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 17 กรกฎาคม 2566 รวมจำนวน 23 เที่ยวบิน ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ และท่าอากาศยานนราธิวาส บินตรงสู่ 2 จุดบินในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ได้แก่ มะดีนะห์ และเจดดาห์