การบินไทยอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร สามารถเช็คอินด้วยตัวเองได้ 3 ช่องทาง

ผู้ชมทั้งหมด 1,122 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อำนวยความสะดวกผู้โดยสารในช่วงเวลาที่มีปริมาณการเดินทางเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องที่อาจต้องใช้เวลาในการรอรับบริการตรวจรับบัตรโดยสาร (Check-in) จากเคาน์เตอร์ตามปกติ โดยผู้โดยสารของการบินไทยสามารถเลือกใช้บริการ Check-in ได้ด้วยตนเอง 3 วิธี ดังนี้ 1 : Check-in ผ่าน Internet (thaiairways.com) 2 : Check-in ผ่าน Thai Airways mobile application

และ 3 : Check-in ผ่านตู้ Check-in อัตโนมัติ (Self Check-in Kiosk) ที่จัดบริการไว้ที่ห้องโถงผู้โดยสารขาออกบริเวณ Row B, C, D, E, F, G, H, J, K และผู้โดยสารสามารถนำสัมภาระโหลดได้ที่ Self Bag Drop Counter ที่ Row C (C1-C2), Row D (D1-D4) และ Row E (E1-E19) ซึ่งจะมีพนักงานคอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในทุกจุดบริการ สำหรับผู้โดยสารที่ Check-in ล่วงหน้าผ่าน Internet หรือ Thai Airways mobile application สามารถรับ Boarding pass ตัวจริง พร้อมป้ายติดกระเป๋าสัมภาระหรือ Baggage tag (ในกรณีมีสัมภาระที่จะโหลดใต้ท้องเครื่องบิน) ได้ที่ตู้ Check-in อัตโนมัติ

อย่างไรก็ตามสำหรับผู้โดยสารที่สามารถใช้บริการตู้ Check-in อัตโนมัติ ได้แก่ ผู้โดยสารคนไทยและทุกสัญชาติ ที่เดินทางเส้นทางภายในประเทศทุกเส้นทาง และเส้นทางต่างประเทศเฉพาะเส้นทางจากกรุงเทพฯ ไปสิงคโปร์ และออสเตรเลีย, ผู้โดยสารชาวญี่ปุ่น ที่เดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น, ผู้โดยสารที่ถือ EU พาสปอร์ต เดินทางในเส้นทางยุโรป ได้แก่ ลอนดอน โคเปนเฮเกน สตอกโฮล์ม ซูริก บรัสเซลส์ แฟรงก์เฟิร์ต และ มิวนิก (ยกเว้น ปารีส)

ผู้โดยสารที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น ผู้โดยสาร Meet and Assist ประเภทต่างๆ การขอรถเข็น (Wheelchair) การขอที่นั่งพิเศษ รวมทั้งผู้โดยสารที่มีสัมภาระขนาดเกินกำหนด กรุณาติดต่อ Check-in Counter และเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมจากประเทศปลายทาง และเตรียมเอกสารการเดินทาง รวมทั้งเอกสารที่จำเป็นต่างๆ ตามที่ประเทศปลายทางกำหนดมาให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้ง ขอให้ผู้โดยสารพิจารณาเดินทางมายังสนามบินก่อนเวลาเดินทางไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง